Notícies

Fins l'11 d'abril | S’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis a Barcelona

Us informem que s’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional de Tennis) a Barcelona.

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic, Comú i  Pràctiques fins el proper 11 d’abril de 2014 a les 14h

La documentació necessària per a acceptar la inscripció es detalla en els documents adjunts.

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

 • Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 11 d’abril de 2014 a les 14h.
 • És molt important presentar el formulari d’inscripció a la prova d’accés degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida i compulsada. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic. Aquest primer formulari que cal presentar és el que té per títol: “ SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS. PT091401TETE. BARCELONA-A”
 • L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
 • La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 • La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport a Esplugues de Llobregat, a Ajuntaments, etc.
 • La prova d’accés és el dia 29 abril de 2014 a les 11.00 a les instal·lacions de la FCT a Barcelona.
 • En el període d’inscripció a la prova d’accés només s’haurà d’abonar l’import de la prova (49,25 euros).
 • Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (540,63 euros a ingressar  a la Federació Catalana de Tennis ) i Bloc Comú (136 euros a ingressar a l’Escola Catalana de l’Esport ). El període de pagament del curs serà entre el 12 de maig i el 2 de juny de 2014.  El formulari que caldrà presentar és el que té per títol: “SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS PT091401 TETE. BARCELONA-A”. És molt important presentar el formulari d’inscripció al curs degudament emplenat i signat.
 •  L’horari del bloc específic està organitzat de la següent manera:
  • 2, 3, 4, 5 i 6 de juny de 2014 de 10 a 15.30h: PRESENCIAL.
  • 9, 10, 11, 12, 13 i 16 de juny  l’horari és NO PRESENCIAL (No hi ha classe).
  • 3 i 4 de juliol 2014 de 13.00 a 15.30h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA.
  • 2 de setembre 2014 de 13.00 a 15.30h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
 • El curs s’iniciarà el dia 2 de juny de 2014 a les 10h

Arxius d’interès:

Share