La Federació / Fundació del Tennis Català

La Fundació del Tennis Català,  té com a principal objectiu fomentar i promoure el tennis a tots els nivells socials i indrets del territori català,  donant prioritat als col·lectius de persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social.

Les àrees de treball i projectes específics amb els quals actualment treballa la Fundació són: