La Federació / Protocol d’accident

Condició de l’assegurat

Es pot conèixer mitjançant dues opcions:

 • Omplint la “Declaració d’accident”, que s’adjunta, signada i segellada pel Club o l’Entitat Esportiva a la qual pertanyi l’accidentat.
 • Acreditant davant del centre assistencial la condici6 d’assegurat del lesionat mitjançant la presentació de la llicència federativa en curs.

Quins accidents es cobreixen

descrita en la “Declaració d’Accident”,  amb origen en una lesió corporal amb causa violenta, sobtada, externa i aliena a l’ intencionalitat de l’assegurat.

Justificació d’accident

El centre assistencial, acreditarà a la persona atesa com assegurat i emetrà un informe de primera assistència que haurà de contenir com informació mínima la identificació completa de la persona, la causa de l’accident i el diagnòstic, adjuntant la “Declaració d’accident” facilitada per l’assegurat.

Autoritzacions per assistència i tractament assistencial

NO és necessària l’autorització prèvia d’AXA

 • Urgències.
 • Les proves diagnostiques imprescindibles per a l’atenció d’urgències.
 • Primera consulta de l’especialista successiva a d’urgència, sempre que sigui en el mateix centre on va ser atesa la urgència.

 SI és necessària l’autorització prèvia d’AXA

 • Qualsevol altre prestació sanitària.

Com sol·licitar una autorització?

Mitjançant un correu electrònic siniestros.gestioncorporalesnoauto@axa.es, adjuntant, en comunicació encriptada, el corresponent informe que ho justifiqui.

 

Comunicació del sinistre

 • L’assegurat comunicarà la declaració d’accident a l’asseguradora remetent el formulari “DECLARACIÓ D’ACCIDENT” per correu electrònic a l’adreça aperturas.corporalesnoauto@axa.es
 • En cas d’urgència, es pot utilitzar l’opció Telefònica: telèfon 24 hores AXA 902 40 40 84, triant les opcions «2 – SINISTRES”, “2 – PER ALTRES SINISTRES”, “3 – PER UN ALTRE TIPUS DE SINISTRES 0 CONSULTAR UN JA OBERT “i sol·licitar a l’operador que traslladi la trucada a sinistres amb lesions. En aquest cas s’haurà de facilitar:
 • Dades personals del lesionat i telèfon de contacte.
 • Dades del club al qual pertany el lesionat/a.
 • Data, lloc i circumstancies de l’accident.
 • Lesió inicial que s’aprecia.
 • Centre en el que se ha prestat la primera assistència sanitària o d’urgències.

 

Nota important: aquest document és només un resum de les normes d’actuació en cas d’accident, que figuren en la seva totalitat en el contracte d’assegurança signat, d’obligada lectura en cas de sinistre.

CENTRES MÈDICS RECOMANATS PER AXA A BARCELONA CIUTAT:

 

CLÍNICA CREU BLANCA ( Centre Mèdic Oficial de la Federació Catalana de Tennis)

Passeig Elisenda 17

Tel. 932522522

QUIRONSALUD  Barcelona

Plaza Alfonso Comín  5-7

Tel. 932850000

CENTRE MEDIC CONGRÉS

Carrer Pardo, núm 10-12  bxs

Tel. 934081591

 QUIRONSALUD-Hospital El Pilar

Carrer Balmes, 271

Tel. 932360500

Material per descarregar

Contacte

 

Katy Duran
E-mailkaty.duran@fctennis.cat
Tel: 93 850 38 95