La Federació / Àmbit Professional

La Regulació Professional del Tennis a Catalunya

A Catalunya, l’exercici professional a l’àmbit de l’esport està regulat per la Llei de l’Exercici de les professions de l’esport. Així mateix, determina que els professionals del sector han d’estar inscrits al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya. La llei classifica als professionals del tennis en 3 categories professionals i identifica les diferents funcions assignades a cadascuna d’elles.

Professions Regulades

  • Monitor/a de Tennis. La professió de monitor/a esportiu professional d’un esport determinat permet fer funcions d’instrucció esportiva, formació, animació, condicionament físic, millora de la condició física, control i altres funcions anàlogues respecte a les persones que aprenen i practiquen aquest esport, si aquesta pràctica no va enfocada a la competició esportiva.
  • Entrenador/a de Tennis. La professió d’entrenador o entrenadora professional d’un esport determinat permet fer l’entrenament, la selecció, l’assessorament, la planificació, la programació, la direcció, el control, l’avaluació i el seguiment d’esportistes i d’equips, i funcions anàlogues, amb vista a la competició.
  • Director de Tennis. La professió de director/a esportiu permet exercir el conjunt d’activitats professionals relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, la programació, la planificació, la coordinació, el control, la supervisió i funcions anàlogues, en centres, serveis i establiments esportius, aplicant els coneixements i les tècniques propis de les ciències de l’esport.

Informació i Contacte:

Àrea de Docència de la FCT