La Federació / Organigrama Professional

Organigrama Professional

ÀREA ESPORTIVA

 

DIRECTOR ESPORTIU

Oscar Mas

Coordinadors Tècnics Programes Esportius

Miquel Moreno

Fran Medina

David Canudas

Ivan Ortiz

Tennis Inclusiu

Marina Bronchales

Escola CIT Cornellà

Jordi Mercadé

Gestió Competició

Imma Martín

Jordi Margó

Carles Jimenez

Rubén Fernández

Responsable arbitral

Jordi Margó

ÀREA ADMINISTRACIÓ

 

Direcció

Josep Manel Ferreres

Àrea Presidencia i Serveis Clubs

Pilar Cabrera

Àrea de Llicències

Katy Duran

Comptabilitat i Administració

Silvia Hernández
Isabel Hidalgo

Serveis Jurídics

Pere Torras

Àrea de Docència

Toni Fuentes

Miquel Moreno

Àrea de Màrqueting i Comunicació

Dani Llurba