La Federació / Organigrama Professional

ORGANIGRAMA PROFESIONAL

ÀREA ESPORTIVA

DIRECTOR ESPORTIU

Òscar Mas

Escola CIT Cornellà

Josep Maria Roca

Coordinadors Tècnics Programes esportius

Miquel Moreno

Fran Medina

David Canudas

Ivan Ortiz

Tennis Inclusiu

Marina Bronchales

Gestió Competició

Inma Martín

Jordi Margó

Carles Jiménez

Rubén Fernández

Responsable arbitral

Jordi Margó

ÀREA ADMINISTRACIÓ

Direcció

Josep Manel Ferreres

Àrea Presidència i Servei Clubs

Pilar Cabrera

Àrea Llicències

Katy Duran

Comptabilitat i Administració

Silvia Hernández

Isabel Hidalgo

Serveis Jurídics

Pere Torras

Àrea Docència

Toni Fuentes

Miquel Moreno

Àrea de Màrketing i Comunicació

Dani Llurba