La Federació / Cursos de formació a àrbitres

Cursos de formació a àrbitres

Normativa

Normativa actual:

En relació als cursos de formació inicial d’àrbitre, segons la normativa modificada per la RFET el passat mes de gener de 2017,  els aspirants a Àrbitre Nacional hauran de realitzar en primer lloc, el Curs de Jutge de Cadira / Línia.

 

Posteriorment, aquells interessats que superin aquesta formació descrita anteriorment,  podran accedir al Curs de Jutge Àrbitre, sent actualment dos formacions diferenciades amb competències professionals diferents en cada cas.

Competències

Competències Curs de Jutge de Cadira / Línia

El títol de Jutge de Cadira/Línia Nacional de Tennis capacita per actuar com a Jutge de Cadira o Línia en partits o tornejos nacionals oficials amb o sense premis en metàl·lic. Així mateix actuaran com a tals en aquells tornejos internacionals amb els quals les normatives pròpies ho permetin i sempre designats pels organismes competents.

 

Competències Curs de Jutge Àrbitre

El títol de Jutge Àrbitre Nacional de Tennis capacita per ser la màxima autoritat tècnic arbitral d’un torneig oficial amb o sense premis en metàl·lic, sempre i quan el seu titular sigui designat verificant els requisits establerts per la normativa vigent.

Informació adicional

Més Informació

Per a més informació, podeu consultar la nova normativa a l’apartat de titulacions de la RFET (Veure aquí), o contactar amb el “Departamento de Docencia e Investigación de la RFET” per correu electrònic (secretaria.docencia@rfet.es).

CURSOS

  • Reciclatge àrbitres nacionals
    • Dates: 12 i 13 de desembre.
    • Modalitat: en línea
    • Inscripció: fins el 2 de desembre a les 12:00, omplint el formulari que trobareu en el següent enllaç enviant-lo per correu electrònic a  docencia@rfet.es

Darrer curs de reciclatge per  JL/JS i  JA) titulats abans del 2017.