La Federació / Tennis als centres penitenciaris

Tennis al centres penitenciaris

La Federació Catalana de Tennis des de l’any 2003 desenvolupa al Centre Penitenciari Brians-1 un programa de promoció de l’esport del tennis adreçat a col·lectius especials dirigit per tècnics especialistes de la pròpia Federació.

Es tracta d’un projecte engrescador per la motivació intrínseca d’aquest col·lectiu, ja que es planteja una activitat esportiva nova i amb possibilitat de relacionar-se a través de la competició amb interns d’altres mòduls i centres.

Com a punts claus volem desenvolupar l’adquisició d’un nivell mínim de tennis per poder gaudir de l’esport dins del centre, i a la llarga en el procés socialitzador a l’exterior.

Objectiu: Potenciar el tennis en centres penitenciaris

Col·laborar amb el departament de justícia per desenvolupar accions orientades a persones vinculades a centres penitenciaris.

Els objectius principals del programa són:

  • Apropar el tennis als interns des d’una perspectiva lúdica i educativa
  • Plantejar-se el tennis com a via de pràctica esportiva i d’activitat física
  • Desenvolupar l’adquisició d’un nivell mínim de tennis per poder gaudir l’esport dins del propi centre
  • Proposar una eina més en el procés socialitzador dels participants
  • Reforçar les actituds, els valors i les normes com són la iniciativa, la constància i la satisfacció per la pràctica d’activitat física, així com l’esforç, l’auto superació i el respecte pels companys
  • Valorar el treball individuals i les pròpies limitacions