La Federació / Centres de Referència

Projecte de Desenvolupament de jugadors i jugadores

El projecte de Desenvolupament de jugadors i jugadores de la Federació Catalana de Tennis, té com a objectiu contribuir en l’augment del nivell dels jugadors catalans, tant quantitativament com qualitativament,  facilitant la progressió a través de les diferents fases.

etapes CR

Dins el projecte, s’engloben els diferents programes dissenyats específicament per incidir en cadascuna de les etapes.

En l’etapa d’Alt Nivell formatiu, trobem els seguents programes:

 • Centres de Referència: programa de tecnificació esportiva, detecció i seguiment del talent, desenvolupat a diversos punts del territori Català. Els jugadors entre 10-16 anys amb més potencial i capacitat entrenen setmanalment amb tècnics de la FCT que monitoritzen la seva evolució a través d’informes periòdics als seus clubs. Els Centres de Referència és el principal programa esportiu per aquesta etapa on s’integren uns 100 jugadors en dos tipologies de treball diferenciades:
  • Grups de tecnificació: Jugadors i jugadores que formen part del programa amb una periodicitat fixa i estable durant tot el curs, als quals se’ls implementa el programa d’entrenament dels Centre de Referència i assessora a través dels seus entrenadors mitjançant els informes valoratius periòdics.
  • Grups de Seguiment: Jugadors que de manera rotativa i variable, participen als entrenaments del Centre de Referència per valorar la seva evolució i estar en contacte amb el seu desenvolupament.
  • Expedicions a competicions: La FCT, amb l’objectiu de donar un suport als jugadors en aquestes etapes, organitza expedicions a diverses competicions on s’acompanya i assessora als jugadors en en l’àmbit competitiu. Les competicions a on la Federació organitza aquest tipus de viatges són: Campionats d’Espanya juvenils, Rafa Nadal Tour  i altres competicions nacionals i internacionals sota petició expressa dels clubs.
  • Seguiments en competició: Compren l’estudi i anàlisi in situ de les actuacions dels jugadors en les diverses competicions destacades.

L’etapa d‘alt nivell jove la comprenen aquells jugadors de més de 16 anys que tenen les condicions i inquietuds necessàries per avançar cap el professionalisme. Entre els programes a implementar en aquesta etapa hi ha els següents:

 • Seguiment en competició: Compren l’estudi i anàlisi in situ de les actuacions dels jugadors en les diverses competicions destacades.
 • Assessorament i seguiment tècnic: Organització de sessions d’entrenament puntuals conjuntes entre diversos jugadors d’alt nivell júnior i els seus tècnics, per seguir l’evolució, aportar opinió i poder ajudar de la manera més adient en cada cas.
 •  Programa de beques i ajudes: Fruit de les sinergies amb agents externs implicats en el desenvolupament esportiu dels joves tennistes, actualment disposem de dos programes “beca” pel suport específic en dos àmbits diferenciats (el psicològic i el de l’optimització del material)
  • Programa de desenvolupament Psicològic PRO3
  • Programa d’optimització, assessorament i encordatge de raquetes Xtringer.

La darrera etapa, la del tennis professional,esdevé més una “meta” que no una etapa d’actuació.

Equip tècnic

MIQUEL MORENO

Coordinador Projecte de desenvolupament de jugadors i jugadores.

Coordinador Centres de Referència.

DAVID CANUDAS

Coordinador Projecte de desenvolupament de jugadors i jugadores a la província de Girona

FRAN MEDINA

Coordinador Projecte de desenvolupament de jugadors i jugadores a la província de Tarragona i Terres de l’Ebre

IVAN ORTIZ

Coordinador Projecte de desenvolupament de jugadors i jugadores a la província de Lleida