La Federació / FORMACIÓ

Formació

El Centre de Formació de la FCT

La Federació Catalana de Tennis, mitjançant el Centre de Formació, emmarca la seva actuació en matèria educativa en satisfer i facilitar les demandes de formació de les persones, organitzacions i empreses de l’àmbit del tennis a Catalunya.

Les principals línies d’actuació del centre són:

  • Formació Oficial de Tècnic d’Esport (Formació Inicial).
  • Formació Permanent.
  • Recerca a l’àmbit del tennis.

Cursos de formació oficial i titulacions de tècnic:

– Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis – Monitor
– Tècnic d’Esport Nivell 2 en Tennis – Entrenador  – Tècnic Competició
– Tècnic d’Esport Nivell 3 en Tennis – Professor   – Direcció Tècnica Esportiva

Els cursos de Tècnic d’Esport dels nivells I, II i III es realitzen en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquestes tres titulacions són les que reconeix la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permeten el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPE).

Contacte Àrea de Formació FCT

  • Passeig de la Vall d’Hebrón, 196, 08035 – Barcelona.
  • Telèfon directe: 93 256 02 08
  • Telèfon centraleta: 93 428 53 53 ( ext. 5 docència )

Escola Catalana de l’Esport

  • Àmbit Formatiu
  • Carrer de Sant Mateu, 27, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
  • Telèfon . 93 480 49 00

Més informació

Cursos de formació a tècnics

Aquests cursos tenen l’objectiu de formar i ampliar coneixements per als tècnics/ques de tennis en camps relacionats amb la docència i l’entrenament del tennis.

Cursos de formació a àrbitres

L’objecte de l’organització dels cursos per a àrbitres de tennis és la capacitació de tècnics de l’arbitratge del tennis en l’àmbit nacional.

Formació continuada

Es planteja la possibilitat de fer cursos en els clubs  i també hi ha la possibilitat d’organitzar cursos monogràfics d’un tema que es consideri d’interès.