La Federació / Tennis i necessitats educatives especials en edat escolar

Tennis i necessitats educatives especials en edat escolar

Desenvolupar programes de tennis per a persones amb necessitats especials

DEFINICIÓ MODALITAT

Proposem la pràctica del Tennis  com a eina d’inclusió a tots els infants que  tenen necessitats educatives diverses . Hi ha alguns nens i nenes que necessiten una atenció especial o més ajudes i suports per poder compartir les activitats amb els seus companys de l’escola.

DESTINATARIS

El programa es dirigeix a alumnes a partir dels 6 anys d’edat. amb Necessitats educatives especials que afecten el desenvolupament i l’aprenentatge (discapacitats intel·lectuals , sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals, trastorns greus de conducta).

Treball conjunt entre la FCT i les Escoles del Servei Educatiu del Districte d’Horta Guinardó.

FUNCIONS FCT

Conscients dels beneficis que aporta la pràctica de l’esport (millora de l’autoestima, l’autonomia i el creixement personal i físic),

La FCT recolza, des de 2015 el desenvolupament del programa TENNIS INCLUSIU /ENNIS I NEE gestionat per la Federació  Catalana de Tennis,

         

ESCOLA FCT

El programa  ofereix a les escoles d’educació especial i a les escoles ordinàries que tenen alumnes amb discapacitat amb necessitats educatives especials, la possibilitat de practicar tennis, tot ajustantse a les característiques precises dels alumnes, amb l’objectiu d’apropar la pràctica esportiva a nens i nenes amb discapacitats intel·lectuals , sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals o trastorns greus de conducta.

FUNCIONS

Programes

-Programa de caràcter anual

Sessions d 1h. setmanal amb 2 escoles d’educació especial  d’Horta Guinardó. Els alumnes/as tenen necessitats educatives especials, la gran majoria autisme.

Lexia. Dimecres de 15:15 – 16:15

Horta. Divendres de 11:00-12:00

.Programa  puntual:

Tallers de Tennis a Escoles i Centres d’Ensenyament de la ciutat de Bacelona.

Tennis i NEE. Sessions d’ 1:30 amb nois i noies d’ Escoles d’Educació Especial del districte d’Horta Guinardó.

  • Escola La Ginesta
  • Escola   Mare de Déu de Montserrat.
  • Escola Nen Déu
  • Escola El Carrilet
  • Escola El Niu

Vinculacions

  • 2 escola anual
  • 5 puntuals

120 jugadors anuals