La Federació / Tennis i Salut Mental

Tennis i Salut Mental

Programa Tennis i Salut Mental

El programa Tennis i Salut Mental, consisteix en impartir regularment classes de tennis a persones amb problemes de salut mental, usuaris de clubs socials dependents de la Fundació SMC o de la Federació Salut Mental Catalunya.

Quan un Club Social vol iniciar l’activitat de tennis amb els seus usuaris es busca un club de tennis proper que vulgui incorporar-se al programa i s’organitza una jornada de prova. Si hi ha un número suficient de persones interessades a iniciar les classes de tennis es programa el dia i l’hora per a la classe de tennis setmanal.

El programa inclou altres activitats que es desenvolupen de forma local o que poden tenir una abast territorial més ampli.

Passem a enumerar-les a continuació:

 • Sortida conjunta al Torneig de Tennis Trofeu Comte de Godó per part de tots els Clubs Socials participants al programa.
 • Jornada de Cloenda a final de temporada a on participen tots els usuaris del programa. Participen a la jornada representant al seu Club de Tennis.
 • Classes d’Aquagym o altres classes dirigides dins del Club de Tennis. En alguns Clubs de Tennis s’ha facilitat a demanda del Club Social, poder desenvolupar altres activitats de caràcter inclusiu, és a dir, on participen tant persones amb diagnòstic com sense.
 • Clínics a on es convida a les persones del programa a participar i gaudir d’aquest format de trobada i entrenaments especials pròpia del món del tennis.

Beneficis del tennis per a persones amb trastorn mental

L’esport en general i el tennis en particular fomenta l’activitat física, alhora que genera satisfacció i sensació de benestar, i en aquest cas, a més , en un col ·lectiu que tendeix a l’apatia i el sedentarisme.

El tennis, com a activitat, té una exigència a nivell de coordinació que permet millorar molt la mobilitat i habilitat dels practicants, aspectes que moltes vegades es veuen deteriorats en aquest col·lectiu poc propens a l’activitat física i amb tendència a l’aïllament.

També està àmpliament demostrat els beneficis de l’activitat física a nivell mental ja que redueix els nivells d’estrès i ansietat i afavoreix estats mentals de major estabilitat. Aquest darrer factor esdevé cabdal en el desenvolupament del programa donat que el dimensiona a altre nivell: la inclusió social.

El programa afavoreix a través de la pràctica esportiva que els usuaris s’integrin en la vida social de les entitats que acullen el programa i trobin en això un estímul de vida. Alhora, dins de l’activitat s’estableixen llaços d’amistat i es treballen les habilitats socials i comunicatives. El programa també permet lluitar contra l’estigma social que pateix el col·lectiu, és a dir, canviar la mirada social envers aquestes persones.

En primer lloc, perquè ajuda a donar a conèixer la realitat de les persones que pateixen un trastorn mental i, en segon lloc, perquè l’activitat es realitza en els clubs de tennis, de vegades de forma inclusiva , el que permet als usuaris formar part de la vida aquestes entitats. Podem relacionar una sèrie avantatges de les quals es beneficien els usuaris :

 • Afavoreix la socialització ja que el tennis és un esport per a tothom i és pot adaptar a totes les poblacions, grans i petits , amics i família , amb diferents discapacitats.
 • Aporta un to lúdic i de divertiment a una activitat esportiva que inicialment és d’aprenentatge difícil.
 • És un dels esports que és pot jugar durant tota la vida.
 • Millora l’autoestima i la confiança doncs mica a mica s’obtenen avenços importants – Millora l’ estat físic i per tant mental propi de qualsevol activitat esportiva.
 • Millora la flexibilitat, força, coordinació i equilibri, aspectes força deteriorats en persones amb trastorn mental sever.
 • Millora la mobilitat, l’ agilitat i el control del propi cos.
 • Millora l’ autonomia.
 • Millora el control del pes, tema molt important ja que degut a les medicacions, al sedentarisme continuat i a l’apatia generalitzada en persones amb trastorn mental solen patir freqüentment de sobreprès.
 • Potencia els recursos personals mitjançant l’esport.
 • Promou la participació activa, i afavoreix la responsabilitat.
 • Desenvolupa l’activitat als clubs també permet lluitar contra l’estigma social.

Població destinatària

L’activitat s’adreça a usuaris dels clubs socials vinculats a la Federació Salut Mental Catalunya. El Club Social s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inclusió social. Va destinada per tant a una població amb perfils heterogenis, diferents nivells d’ autonomia, fet que implica disposar de recursos suficients per poder donar resposta a la variabilitat . Els usuaris que es vinculin al club són majoritàriament persones amb una activitat laboral inexistent, un intercanvi social empobrit i una manca d’activitats acusada. El perfil general per la vinculació a un Club Social és el següent :

 • Persones amb trastorn mental , que mantinguin un nivell d’autonomia suficient per participar al Club.
 • Persones amb trastorn mental estables clínica i psicopatològicament.
 • Persones amb trastorn mental vinculades al tractament a la xarxa de salut mental.
 • Que tinguin una escassa o nul·la xarxa relacional, amb dificultats per establir i mantenir una relació social de qualitat.
 • Presenten una disminució del grau i qualitat d’activitats, de la iniciativa o de motivacions per ocupar el temps lliure; però que malgrat aquestes dificultats, té una certa motivació i voluntat de participació al club social .

Col·laboradors del projecte

 • Fundació Privada Esport Solidari Internacional.
 • Inbesters.
 • Federació Catalana de Tennis.
 • Fundació Antoni Serra .
 • Reial Club de Tennis Barcelona.
 • Real Club de Polo de Barcelona.
 • CT Comarruga Atlètic.
 • CT Mataró.
 • CT Tarragona.
 • CT Figueres.
 • GEiEG.
 • Gabriel Urpí.