La Federació / Descobrim el Tennis

DESCOBRIM EL TENNIS

La Federació Catalana de Tennis té per objectiu promocionar el tennis a tots nivells, i el tennis escolar és un gran aparador per aconseguir-ho. El projecte “Descobrim el Tennis” es basa en la introducció de l’esport del tennis dins del sistema educatiu.

Destinataris

Alumnes de primària i primer cicle de la ESO en edats compreses entre 6 i 12 anys aproximadament.

Objectiu del Projecte

Donar a conèixer als alumnes  l’esport del tennis.

  • Ensenyar les característiques tècniques i la lògica interna del joc del tennis.
  • Aproximar a l’alumnat a l’estructura i les regles del joc pròpies del tennis.
  • Promoure el desenvolupament motriu de l’alumne/a a través d’un esport d’implement asimètric i amb gran riquesa coordinativa i perceptiva.

Promoure els VALORS intrínsecs del tennis:

  • Desenvolupar el respecte mutu, l’esforç, la tolerància i el joc net, característics del tennis.
  • Motivar a l’alumnat amb la pràctica de noves activitats esportives.
  • Despertar en l’alumnat la capacitat d’aprenentatge mitjançant nous patrons motrius.

.Incrementar el numero practicants del nostre esport:

  • Eixamplar la base de la piràmide del tennis.
  • Apropar als nens i nenes als clubs de tennis.

COL·LABORADORS PROJECTE DESCOBRIM EL TENNIS