La Federació / LLICÈNCIES: Tipologia i preus

Gaudeix dels avantatges de ser un jugador federat de la Federació Catalana de Tennis. Podràs prendre part en les competicions oficials i disposar de cobertura d’assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis en centres del més alt nivell.

Tipologia i Preus

Llicència anual Temporada 2023/2024 (de l’1 d’octubre al 30 de setembre)

Llicència Tennis

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 20€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  39,30€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 64,15€

Llicència Tennis Platja: Apta exclusivament per a jugar la modalitat esportiva de tennis platja.

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 20€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 28€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 40,30€

Llicència Professional

 • Llicència AETC (Tècnic): 83€
 • Llicència Àrbitre:  73,50€
 • Llicència AETC/Àrbitre: 98,30€

Renovació de llicència / Noves altes

 • El Club afiliat controlarà la renovació de les seves llicències per a cada canvi de temporada.
 • El termini màxim de renovacions serà el 30 de setembre, la temporada nova comença el dia 1 d’octubre d’un any i finalitza el 30 de setembre del següent.
 • El Club renovarà les llicències a través de l’aplicació Club, apartat de “renovació llicències”. Únicament s’hauran de marcar les baixes federatives, la resta de llicències es renovaran automàticament.
 • Tramitades les baixes, el club tancarà la renovació a través de l’opció “llistat renovacions”, triant la data de pagament de la factura. El venciment de la factura de renovacions és optativa, podrà ser amb venciment 17 de novembre de 2022 amb una bonificació Club del 15%, un 5% més de descompte addicional, o bé amb venciment 17 de gener 2023 amb una bonificació total del 10%.
 • Per Altes noves o renovacions anteriors, el Club podrà sol·licitar-les a partir del dia 1 d’octubre i durant tota la temporada.
 • La petició d’una nova llicència es farà des de l’aplicació Club, apartat “sol·licitud de llicència” / “nova sol·licitud”.
 • Les llicències noves s’activaran diàriament i se’ls assignarà un numero de llicència que s’enviarà per correu electrònic al federat/da. La bonificació club per aquestes llicències és del 10%.
 • Les altes noves es facturaran mensualment.

Sol·licitud de canvi club:

NORMATIVA CANVIS DE CLUB 

T’informem que fins el proper 30 de setembre, podràs sol·licitar el canvi  de Club de la teva llicència federativa per a la temporada federativa  que va de l’1 d’octubre a 30 setembre.

Has d’identificar-te al web de la FCT , o registrar-te si encara no estàs, i a la “Zona de jugadors” trobaràs l’opció “sol·licitar canvi club”.

Selecciona dins del desplegable el club on vols anar i confirma el tràmit, els clubs implicats rebran automàticament una notificació, el club de baixa serà informat i el teu nou club haurà d’aprovar la petició.

El canvi de Club estarà supervisat per la Federació, aplicant sempre la normativa vigent, que t’enviarà confirmació a través d’un correu electrònic.

Per a qualsevol consulta pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de llicències:

katy.duran@fctennis.cat

Telèfon directe 93 8503895

Marc Normatiu

Estatuts Federació Catalana de Tennis
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.

Llei de l’Esport 8/1999
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu.

Cobertura d’Assistència Sanitària

 • Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
 • Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
 • Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.

CONTACTE

Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 256 02 02