La Federació / LLICÈNCIES: Tipologia i preus

Gaudeix dels avantatges de ser un jugador federat de la Federació Catalana de Tennis. Podràs prendre part en les competicions oficials i disposar de cobertura d’assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis en centres del més alt nivell.

Tipologia i Preus

Llicència anual Temporada 2020/2021 (de l’1 d’octubre al 30 de setembre)

Llicència Tenis

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 19€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  37€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 59€
 • Llicència AETC (Tècnic): 77€
 • Llicència Àrbitre: 68€
 • Llicència Tècnic i Àrbitre: 92€

Llicència Tenis Platja: Apta exclusivament per a jugar la modalitat esportiva de tenis platja.

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 19€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 26€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 37€

Llicència Estiu, tant per tennis com per tennis platja:

 • Llicència Sots 8: 11,50€.
 • Llicència juvenil (fins als 18 anys): 13,50€.
 • Llicència absolut i sènior: 20€.

Sol·licitud i renovació de llicència

 • Les llicències de l’any anterior estaran totes en estat “en tràmit”, i es renovaran automàticament.
 • Per donar de baixa una llicència heu d’anar a l’opció “descartat llicències” i teniu com a data límit el 20 de gener.
 • Si heu de renovar llicències per l’any vinent que aquest any van ser tramitades com a trimestrals, haureu de canviar el tipus de llicència i passar-les a anuals.
 • Per les altes noves, clickeu a FEDERA’T en la plana principal del Portal FCT.
 • La Federació validarà les noves peticions federatives activant-les i assignant un número de llicència.
 • Els processos que seguiran totes les llicències seran: En tràmit, Actives, Actives Facturades i Actives Pagades.
 • La data màxima per fer altes noves és el 15 de desembre.

Sol·licitud de canvi club:

NORMATIVA CANVIS DE CLUB 

T’informem que fins el proper 30 de setembre de 2020, podràs sol·licitar el canvi  de Club de la teva llicència federativa per a la temporada federativa  que va de l’1 d’octubre 2020 a 30 setembre 2021.

Has d’identificar-te al web de la FCT , o registrar-te si encara no estàs, i a la “Zona de jugadors” trobaràs l’opció “sol·licitar canvi club”.

Selecciona dins del desplegable el club on vols anar i confirma el tràmit, els clubs implicats rebran automàticament una notificació, el club de baixa serà informat i el teu nou club haurà d’aprovar la petició.

El canvi de Club estarà supervisat per la Federació, aplicant sempre la normativa vigent, que t’enviarà confirmació a través d’un correu electrònic.

Per a qualsevol consulta pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de llicències:

katy.duran@fctennis.cat

Telèfon directe 93 8503895

Marc Normatiu

Estatuts Federació Catalana de Tennis
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.

Llei de l’Esport 8/1999
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu.

Cobertura d’Assistència Sanitària

 • Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
 • Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
 • Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.

CONTACTE

Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 256 02 02