La Federació / SERVEI A CLUBS – Protecció de dades

Serveis Clubs

Protecció de dades

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els Clubs han d’estar regulats i actualitzats per a la
seguretat de les seves dades, les dels seus socis, clients, usuaris, proveïdors i altres actius que la seva organització pugui utilitzar.
D’aquesta manera garatim complir amb aquesta normativa de caràcter sancionador.

La Federació Catalana ja compte amb les acreditacions pertinents de la normativa, ja que va ser regulada mitjançant auditoria, aconseguint adaptar el Nivell de Seguretat a les seves necessitats.

Segons el títol 1. art. 1 el Objecte d’aquesta Llei és “garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades personals, llibertats publiques, els drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar”.

I segons l’art. 2 en el seu Àmbit d’aplicació, que “les dades de caràcter personal registrades en suports físics, que els facin susceptibles de tractament i a tota modalitat i ús posterior d’aquestes dades pels sectors públics i privats”.

La Federació Catalana de Tennis us ofereix la possibilitat de realitzar la regulació-actualització de les dades del vostre Club, mitjançant l’empresa Audicon Security, organització auditora d’aquesta Federació, amb un Auditor-Assessor especialista que, sense cap compromís, realitzarà un exhaustiu anàlisi de la vostra situació.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Serveis Clubs

Contacte

Pilar Cabrera Torres

Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93. 428.53.53 (ext. 115)
serveisclubs@fctennis.cat