La Federació / SERVEI A CLUBS – Estalvi energètic aigua calenta

Serveis Clubs

Estalvi energètic aigua calenta

ACV, empresa especialitzada en l’estalvi econòmic en la producció d’aigua calenta.
En aquests sentit, ACV pot oferir als clubs del tennis català:
– Optimització d’instal·lació: anàlisi de la demanda i consum d’aigua calenta en els clubs.
– Estalvi per canvi de caldera i / o combustible.
– Estalvi per reforma integral de la instal·lació d’ACS (Calderes, acumuladors, etc). Optimitzar la producció d’aigua calenta i reduir les pèrdues tèrmiques permet tenir retorns de la inversió en terminis molt curts.
– Estalvi per aprofitament d’energia solar tèrmica. La instal·lació de sistemes de producció d’aigua calenta per energia solar permet reduir la factura de combustible de manera notable i contribueix a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
– Anàlisi de pay back (retorn de la inversió). Qualsevol presa de decisió en temes d’estalvi energètic ha d’anar recolzada amb una anàlisi del retorn de la inversió. Quant de temps vaig a trigar a pagar la instal·lació nova? És una pregunta clau en la presa de decisions.

Més informació sobre ACV clica aquí

Podeu sol·licitar més informació omplint el formulari.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Serveis Clubs

Contacte

Pilar Cabrera Torres

Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93. 428.53.53 (ext. 115)
serveisclubs@fctennis.cat