Notícies

"Forma't pel Tennis" 2015 | Programa de subvencions a la formació de tècnics/ques de Clubs

La Federació Catalana de Tennis endega un nou programa de subvencions per a la formació de tècnics/ques dels clubs de tennis catalans.

Enguany, s’està a l’espera que properament s’aprovi la moratòria de l’entrada en vigor del règim sancionador de la Llei 3/2008 de 23 d’abril, de l’Exercici de les Professions de l’Esport, previsiblement per al mes de gener del 2017. En aquesta Llei es reconeix i es regulen les professions pròpies de l’àmbit de l’esport, d’entre les quals hi ha els monitors esportius, els entrenadors i els directors esportius. En els articles 4, 5 i 6 s’especifica la titulació necessària per exercir aquestes professions, que en tots els casos contempla la llicenciatura o grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, el títol de Tècnic/a Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives, el títol de Tècnic Esportiu o Superior de l’esport corresponent o les formacions de Tècnic d’Esport en Tennis (en el nostre cas, el Nivell 1- Monitor Nacional, Nivell 2-Entrenador Nacional i Nivell 3-Professor Nacional).

Amb la intenció de facilitar que els tècnics/ques dels clubs de tennis de Catalunya tinguin la titulació necessària en la data d’aplicació d’aquesta normativa, la FCT posa en marxa per aquest any 2015 un programa de subvencions per a la formació dels tècnics i tècniques. En aquest programa es proporcionarà una beca per al Director/a Esportiu/va de tots els clubs, així com diverses beques per a tècnics que estiguin treballant en les escoles dels clubs. El percentatge de subvenció econòmica estarà en funció del nombre de llicències juvenils que tingui cada club, i oscil·larà entre el 25 i el 100% del preu d’inscripció dels blocs Específic i de Pràctiques (*) dels cursos de Monitor i Entrenador per al director/a de l’escola, i del 50% de la inscripció del curs d’Instructor en el cas de la resta de tècnics de l’escola de tennis.

Per tal d’explicar amb més detall el funcionament del programa i poder resoldre tots els dubtes sobre l’adjudicació concreta que correspon al club, hi ha previstes un seguit de reunions a les diferents Àrees Territorials que se celebraran amb el calendari següent:

  • 3 febrer a les 11.00: Àrea Territorial Barcelona Nord | CT Sabadell
  • 5 febrer a les 11.00: Provincia Tarragona | CT Reus Monterols
  • 10 febrer a les 11.00: Provincia Girona | CT Girona
  • 12 febrer a les 11.00: Àrea Territorial Barcelona Sud | CT Andrés Gimeno
  • 13 febrer a les 11.00: Provincia Lleida | CN Lleida
  • 16 febrer a les 11.00: Àrea Territorial Barcelona | Museu FCT (Vall Hebrón)

A partir del 9 de febrer es comunicarà oficialment a tots els presidents/es les beques que han estat concedides per club, i aleshores els demanarem que ens detallin els noms dels tècnics als qui es volen adjudicar les subvencions.

 

FORMA’T PEL TENNIS_ Detall subvencions per curs en funció llicències juvenils

CALENDARI DELS CURSOS (Clica)

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI 3/2008, del 23 d’abril, DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT  (Clica)

LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport  (Clica)

(*) Els alumnes podran cursar aquestes formacions sempre que reuneixin els requisits acadèmics i en superin la prova d’accés establerts oficialment.

Share