La Federació / Formació continuada

Formació continuada

Cursos a Clubs

Es planteja la possibilitat de fer cursos en els clubs. Això contempla tant el cas d’organitzar un curs establert a les instal·lacions concretes d’un club sempre i quan es compleixin els requeriments bàsics tant d’infraestructura com d’inscripcions mínimes.

Com també hi ha la possibilitat d’organitzar un cursos monogràfics a petició del club i amb el consens de l’Àrea de Formació de la FCT.

Monogràfics

Puntualment hi ha la possibilitat d’organitzar cursos monogràfics d’un tema que es consideri d’interès, sigui perquè als cursos habituals no es dóna, o bé sigui perquè hi ha l’oportunitat d’abordar una temàtica específica amb més profunditat.
Els temes poden plantejar-se per qualsevol col·lectiu de tècnics directament a l’Àrea de Formació o poden sortir per iniciativa d’aquesta. Donada la estructura més aviat rígida de les matèries dels cursos, aquesta és una bona oportunitat d’apropar les necessitats puntuals de formació als tècnics (Tennis Platja, Noves Tecnologies, etc…).