Notícies

Es convoca un nou Curs de Tècnic – Nivell 2 a Barcelona

La Federació Catalana de Tennis, conjuntament amb l’Escola Catalana de l’Esport, convoca un nou Curs de Tècnic de Nivell 2 a la província de Barcelona. El curs s’iniciarà el proper dia 2 de novembre de 2016,  a la seu de la FCT, al Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron. Aquesta titulació capacita als tècnics a preparar a jugadors i jugadores de nivell de competició i perfeccionament.

El curs s’estructura en:

  1. Bloc comú (a l’Escola Catalana de l’Esport): 180 hores
  2. Bloc específic (a la Federació Catalana de Tennis): 180 hores
  3. Bloc de pràctiques: 200 hores

Per a més informació:

Informació del Curs  (Molt important llegir detingudament)(Clica)

– Inscripció a la Prova Accés (A la FCT) (Clica)

Inscripció al Bloc Específic i al Bloc de Pràctiques ( A la FCT una vegada  superada la  Prova d’Accés)(Clica)

Inscripció al Bloc Comú (A gestionar amb l’Escola Catalana de l’Esport- ECE):  (Clica)

MOLT IMPORTANT: La FCT haurà de lliurar la documentació  a l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb els següents requeriments:

  • La fotocopia del DNI ha d’estar compulsada*
  • La fotocopia dels estudis ha d’estar compulsada*
  • El full d’inscripció ha de ser original i amb la signatura i la data.
  • La llicència federativa l’heu de descarregar del web de la FCT
  • 1 foto carnet

*La compulsa és el resultat d’una operació que permet constatar que la fotocòpia d’un document és exactament igual a l’original. Per tant no s’acceptarà documentació per email ni fotocopies.

La inscripció i pagament de la prova d’accés, fins el 17 d’octubre de 2016

La documentació s’ha de fer arribar de forma presencial o bé per correu certificat a la següent adreça: Passeig Vall Hebron 196, Barcelona 08035. A l’atenció de l’Àrea de Docència.

Es tracta d’un curs oficial amb validesa acadèmica amb l’Escola Catalana de l’Esport, i els procediments són molt estrictes i supervisats en tot moment per l’ECE.

Share