Notícies

Convocatòria Curs Tècnic d’Esport Nivell-1 (Província Tarragona)

Us informem que s’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell-1 en Tennis (Monitor Nacional de Tennis) a la província de Tarragona (CT Reus Monterols).

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic i Pràctiques fins el proper 5 de juliol de 2011 a les 14.00.

La documentació necessària es detalla en el tríptic informatiu i en el formulari d’inscripció adjunts a aquesta notícia.

TRÍPTIC

Formulari Inscripció

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

– Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 5 de juliol de 2011 a les 14.00.
– És molt important presentar el formulari d’inscripció degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic.
– L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
– La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
– La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport, a Ajuntaments, etc.
– La prova d’accés és el dia 18 de juliol de 2011 a les 11.00 a les instal·lacions del CT Reus Monterols.

– En el període d’inscripció  només s’haurà d’abonar l’import de la prova d’accés (47,95 euros). Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (512,05 euros) fins el dia 28 de juliol de 2011.
– El curs s’iniciarà el dia 5 de setembre de 2011, amb l’horari de 10.00 a 14.30.

– El calendari del curs és:

– del 5 al 9 de setembre

– del 12 al 16 de setembre

– del 26 al 29 de setembre

– El Bloc Comú del curs s’haurà de cursar a través de l’Escola Catalana de l’Esport.  Podeu consultar els cursos oberts al següent link: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.fa8dda5bedfb984a21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=18bfc8ad30580210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=18bfc8ad30580210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Share