Notícies

Curs Instructor especial Barcelona

Descripció del Curs

El Curs Especial d’Adaptació a instructors/es és una formació especifica de la Federació Catalana de Tennis adreçada als instructors/es titulats/des per la FCT que volen sol·licitar, mitjançant els clubs de Catalunya, els informes federatius.

Aquesta formació neix amb l’objectiu de facilitar als instructors dels clubs de Catalunya la seva regularització envers la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.   El curs està dissenyat en relació a l’ Article 8 de la Disposició addicional  sisena de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que determina els processos d’inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en el sector esportiu al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

Destinat a:

  • Tècnics/ques amb la titulació d’Instructor de Minitennis
  • Experiència Professional acreditada pel club de 700 hores

Seu:

  • Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron: Passeig de la Vall d’Hebron 196, Barcelona.

Dates convocatòria

  • Dissabte 21 i Diumenge 22 d’octubre de 2017

Tancament d’Inscripcions

  • 11 de Octubre de 2017 a les 12.00 hores

Informació del Curs 

Share