La Federació / Protocol d’accidents

Protocol d’accident

Protocol d’accidents

certificat mapfre 2017

L’assistència mèdica garantida a la Pòlissa serà prestada pel Centre Mèdic o facultatiu concertat per MAPFRE.
Per accedir a ella és imprescindible seguir els següents passos:

 1. Omplimentar el “Certificat d’Accident” que haurà de ser signat i segellat per la Federació o pel Club al que pertany el lesionat.
 2. Posar en coneixement de la companyia asseguradora l’accident, trucant al Centre d’Atenció 24 hores, telèfon 902136524. L’accident ha de ser comunicat immediatament després de la seva ocurrència
 3. A la comunicació telefònica s’hauran de facilitar:
  • Dades personals del lesionat.
  • Dades del Club on té lloc el sinistre.
  • Data i forma d’ocurrència.
  • Danys físics.
 4. Una vegada recollides aquestes dades, el Centre d’Atenció facilitarà el número d’expedient, que haurà d’anotar-se a l’encapçalament del Certificat. El Certificat s’haurà d’enviar via correu electrònic (daper.mapgen@mapfre.com) o per fax a MAPFRE (917003073).
 5. El federat lesionat ha d’anar al Centre Mèdic concertat aportant el “Certificat d’accident” i la llicència federativa en curs. Per acreditar la llicència federativa, es podrà mostrar la “e-llicència” de l’App o la còpia de llicència en format PDF.
 6. En el cas d’ URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència al Centre Sanitari més proper.
  • MAPFRE es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada a les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident.
  • Una vegada superada la primera assistència d’urgència , el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat per continuar el seu tractament.

 

Important

 • En cas de permanència en un Centre Mèdic No Concertat, MAPFRE no assumirà el pagament de les factures derivades dels serves prestats.
 • Serà responsabilitat del Club que formalitza el tràmit utilitzar adequadament els dos tipus de Certificats d’Accident segons el col·lectiu (tots els tipus de federats utilitzaran el mateix certificat de Mapfre).

 

Documents adjunts

CENTRE MÈDIC RECOMANAT!

Clínica MAPFRE de Medicina del Tennis (Policlínic Salud 4)
És la primera clínica internacional dedicada a la investigació i prevenció de les patologies derivades de la pràctica del tennis.
Les Unitats de Medicina de l’Esport i Traumatologia esportiva, de Cardiologia Esportiva, de Diagnòstic per la Imatge, de Fisioteràpia i Rehabilitació, i de Biomecànica Funcional i Podològica, ofereixen un servei de màxim nivell. Els seus professionals, dirigits pel Dr. Ángel Ruiz-Cotorro, contribueixen a fer del tennis un esport mèdicament protegit i a ajudar als joves a assolir un nivell professional en plenitud de condicions físiques.

c/Muntaner, 40-42. Tel. 93 6344140.
Horari: DL-DV de 8.00 a 20.00 h
http://clinicammtenis.com/

CONTACTE
Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 2560202