La Federació / Tennis per a persones amb necessitats especials

Tennis per persones amb necessitats especials

Desenvolupar programes de tennis per a persones amb necessitats especials

Programa de caràcter anual

Sessions d 1h. setmanal amb 2 escoles d’educació especial  d’Horta Guinardó. Els alumnes/as tenen necessitats educatives especials, la gran majoria autisme.

Lexia. Dimecres de 15:15 – 16:15

Horta. Divendres de 11:00-12:00

Programa  puntual:  

Tallers de Tennis a Escoles i Centres d’Ensenyament de la ciutat

Tennis i NEE. Sessions d’ 1:30 amb nois i noies d’ Escoles d’Educació Especial del districte d’Horta Guinardó.

  • Escola La Ginesta
  • Escola   Mare de Déu de Montserrat.
  • Escola Nen Déu
  • Escola El Carrilet
  • Escola El Niu

Vinculacions:

  • 2 escola anual
  • 5 puntuals

120 jugadors anuals