La Federació / Espai Federa’t

Federa’t

Federa’t


Sol·licita la teva llicència federativa i gaudeix dels avantatges de ser un jugador federat de la Federació Catalana de Tennis. Podràs prendre part en les competicions oficials i disposa de cobertura d’assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis en centres del més alt nivell.

BANNER ESPAI FEDERAT

Tipologia i Preus

Llicència anual 2019

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 18,30€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  36,30€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 58€
 • Llicència AETC (Tècnic): 76€
 • Llicència Àrbitre: 67€
 • Llicència Tècnic i Àrbitre: 91€

Llicència Trimestral 2019
· Trimestre d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)
· Últim Quadrimestre(de l’1 de setembre al 31 de desembre)

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 11,20€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 13,20€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 19,30€

Llicència Tennis Platja: Apta exclusivament per a jugar la modalitat esportiva de tennis platja.
Llicència anual:

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 18,30€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 25,30€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 36€

Llicència trimestral: Les llicències de Tennis Platja de caràcter trimestral corresponen a les mateixes dates i tenen els mateixos preus que les llicències trimestrals de tennis.

Informació addicional:

 • La gestió de Llicències serà a través de l’apartat web “l’Oficina Online”
 • Les contrasenyes i paraules de pas són les mateixes pels dos aplicatius (Llicències i Competició) exclusives per cada Club.

Sol·licitud i renovació de llicència

 • Les llicències de l’any anterior estaran totes en estat “en tràmit”, i es renovaran automàticament.
 • Per donar de baixa una llicència heu d’anar a l’opció “descartat llicències” i teniu com a data límit el 20 de gener.
 • Si heu de renovar llicències per l’any vinent que aquest any van ser tramitades com a trimestrals, haureu de canviar el tipus de llicència i passar-les a anuals.
 • Per les altes noves, clickeu a FEDERA’T en la plana principal del Portal FCT.
 • La Federació validarà les noves peticions federatives activant-les i assignant un número de llicència.
 • Els processos que seguiran totes les llicències seran: En tràmit, Actives, Actives Facturades i Actives Pagades.
 • La data màxima per fer altes noves és el 15 de desembre.

Sol·licitud de canvi club:

Normativa canvis club 2019

Protocol de Canvi de Club:

Petició de canvi a través de l’escrit del jugador/a:

El procediment a seguir per a la Sol·licitud de Canvi de Club per a la Temporada 2019 de jugadors i jugadores amb llicència federativa catalana és el següent:

 

 • El jugador/a interessat/da farà la petició  per escrit (veure carta model) i la lliurarà signada. En el cas de que els jugadors siguin menors d’edat, s’acompanyarà del nom i cognom i la signatura d’un dels tutors.
 • Aquest escrit estarà visat pel Club de destí, amb signatura i segell de l’entitat, que autoritzarà a la Federació  a activar la llicència a partir de gener de 2019.
 • L’escrit s’haurà d’escanejar i enviar a: katy.duran@fctennis.cat (s’enviarà resposta de confirmació).
 • La data màxima de petició de canvi de club serà el 31 de desembre de 2018.
 • Els clubs receptors podran comptar amb aquests jugadors a partir del mes de gener.

 

Per a la competició per equips, Campionat de Catalunya per equips Júnior, degut a la proximitat de la prova, tancament 2 de gener 2019, la petició de canvi s’enviarà abans del dia 15 desembre i a l’assumpte del missatge posareu “canvi Camp. Catalunya Júnior”.

Carta model

Marc Normatiu

Estatuts Federació Catalana de Tennis
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.

Llei de l’Esport 8/1999
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu.

Cobertura d’Assistència Sanitària

 • Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
 • Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
 • Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.

CONTACTE

Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 256 02 02