La Federació / Espai Federa’t

Federa’t

Federa’t


Sol·licita la teva llicència federativa i gaudeix dels avantatges de ser un jugador federat de la Federació Catalana de Tennis. Podràs prendre part en les competicions oficials i disposa de cobertura d’assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis en centres del més alt nivell.

BANNER ESPAI FEDERAT

Tipologia i Preus

Llicència anual 2018

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 18,15€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  36,15€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 57,35€
 • Llicència AETC (Tècnic): 75,35€
 • Llicència Àrbitre: 66,60€
 • Llicència Tècnic i Àrbitre: 90,15€

Llicència Trimestral 2018
· Trimestre d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre)
· Últim Quadrimestre(de l’1 de setembre al 31 de desembre)

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 11,10€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 13,10€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 19,10€

Llicència Tennis Platja: Apta exclusivament per a jugar la modalitat esportiva de tennis platja.
Llicència anual:

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 18,15€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 25,15€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 35,35€

Llicència trimestral: Les llicències de Tennis Platja de caràcter trimestral corresponen a les mateixes dates i tenen els mateixos preus que les llicències trimestrals de tennis.

Informació addicional:

 • La gestió de Llicències serà a través de l’apartat web “l’Oficina Online”
 • Les contrasenyes i paraules de pas són les mateixes pels dos aplicatius (Llicències i Competició) exclusives per cada Club.

Sol·licitud i renovació de llicència

 • Les llicències de l’any anterior estaran totes en estat “en tràmit”, i es renovaran automàticament.
 • Per donar de baixa una llicència heu d’anar a l’opció “descartat llicències” i teniu com a data límit el 20 de gener.
 • Si heu de renovar llicències per l’any vinent que aquest any van ser tramitades com a trimestrals, haureu de canviar el tipus de llicència i passar-les a anuals.
 • Per les altes noves, clickeu a FEDERA’T en la plana principal del Portal FCT.
 • La Federació validarà les noves peticions federatives activant-les i assignant un número de llicència.
 • Els processos que seguiran totes les llicències seran: En tràmit, Actives, Actives Facturades i Actives Pagades.
 • La data màxima per fer altes noves és el 15 de desembre.

Petició de canvi a través de l’escrit del jugador/a:

Normativa canvis club 2018

Protocol de Canvi de Club:

Petició de canvi a través de l’escrit del jugador/a:
Carta del jugador/a adreçada a la Federació sol·licitant el canvi per a la temporada 2018. Aquest escrit, enviat per correu electrònic al Departament de llicències, haurà d’estar signat per un dels tutors en el cas de jugadors menors d’edat. Totes les peticions de “Canvis de Club” enviades directament pels federats durant el mes de novembre es comunicaran als Clubs a través d’un llistat de “Relació de Canvis de club 2018” publicat al Web.
El termini d’aquesta petició és de l’1 al 30 de novembre de 2017.
Model de carta de canvi »

Correu electrònic notificacions de canvis: katy.duran@fctennis.cat

Petició de canvi amb l’escrit del club de baixa:

 

Petició de canvi amb l’escrit del club de baixa:
Un cop exhaurit el termini de novembre, i sempre abans del 31 de gener de 2018, caldrà presentar a la Federació un escrit per part del Club de baixa que certifica que el jugador/a no ha estat inscrit ni ha participat en cap prova per equips durant l’any en curs.
La renovació de les llicències d’aquests canvis federatius serà de manera automàtica per part de la Federació.
Model Certificat club de Baixa »

Relació canvis club 2018

 

Correu electrònic notificacions de canvis: katy.duran@fctennis.cat

Marc Normatiu

Estatuts Federació Catalana de Tennis
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.

Llei de l’Esport 8/1999
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu.

Cobertura d’Assistència Sanitària

 • Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
 • Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
 • Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.

CONTACTE

Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 256 02 02