La Federació / Espai Federa’t

Federa’t

Federa’t


Sol·licita la teva llicència federativa i gaudeix dels avantatges de ser un jugador federat de la Federació Catalana de Tennis. Podràs prendre part en les competicions oficials i disposa de cobertura d’assistència sanitària per accidents o lesions en la pràctica del tennis en centres del més alt nivell.

BANNER ESPAI FEDERAT

Tipologia i Preus

Llicència anual Temporada 2019/2020

NOVA TEMPORALITAT 01/10/19 a 30/09/2020

Llicència Nova, 12 mesos

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 19€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  37€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 59€
 • Llicència AETC (Tècnic): 77€
 • Llicència Àrbitre: 68€
 • Llicència Tècnic i Àrbitre: 92€

Renovació actuals, 9 mesos

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 14,80€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior):  28,20€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 45€
 • Llicència AETC (Tècnic): 58,55€
 • Llicència Àrbitre: 51,10€
 • Llicència Tècnic i Àrbitre: 69,10€

Llicència Tennis Platja: Apta exclusivament per a jugar la modalitat esportiva de tennis platja.

Llicència Nova, 12 mesos

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 19€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 26€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 37€

Renovació actual, 9 mesos

 • Per Jugadors/es fins a 8 anys (Categoria Sub-8): 14,70€
 • Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 20€
 • Jugadors/es a partir de 19 anys: 28,50€

 

La gestió de Llicències serà a través del Portal FCT

Sol·licitud i renovació de llicència

 • Les llicències de l’any anterior estaran totes en estat “en tràmit”, i es renovaran automàticament.
 • Per donar de baixa una llicència heu d’anar a l’opció “descartat llicències” i teniu com a data límit el 20 de gener.
 • Si heu de renovar llicències per l’any vinent que aquest any van ser tramitades com a trimestrals, haureu de canviar el tipus de llicència i passar-les a anuals.
 • Per les altes noves, clickeu a FEDERA’T en la plana principal del Portal FCT.
 • La Federació validarà les noves peticions federatives activant-les i assignant un número de llicència.
 • Els processos que seguiran totes les llicències seran: En tràmit, Actives, Actives Facturades i Actives Pagades.
 • La data màxima per fer altes noves és el 15 de desembre.

Sol·licitud de canvi club:

NORMATIVA CANVIS DE CLUB PER A LA NOVA TEMPORADA D’OCTUBRE 2019 A SETEMBRE 2020.

El procediment a seguir per a la sol·licitud de canvi de club per a la nova temporada federativa que va des del dia 1 d’octubre de 2019 fins al 30 de setembre 2020 és el següent:

 • El jugador/a s’haurà de registrar i enviar des del seu compte d’usuari el formulari que hem preparat per a la sol·licitud de canvi de Club. La ruta d’accés és: Compte d’usuari ( Login) / “Zona Jugador”/ “sol·licitud de canvi de Club”/ . El federat serà informat mitjançant un correu electrònic de l’enviament de la sol·licitud i de l’aprovació de la petició.
 • La petició de canvi arribarà automàticament als Clubs implicats, per una banda el Club de baixa serà informat de la petició i per un altre el Club de destí haurà de confirmar o rebutjar la sol·licitud. La ruta d’accés pel Club és: Gestió Club / ” llicències / “Sol·licituds de canvis”.
 • Finalment, la Federació supervisarà la petició de traspàs de llicència , que una vegada aprovada s’editarà pel nou Club.
 • La data màxima de petició serà el 15 d’octubre 2019, a partir de la qual es validaran les llicències fins a la data de finalització de temporada.

Us recordem els Campionats de per equips més pròxims a la data de tancament de petició de canvi de Club:

 • Campionat Catalunya per equips +75, tancament 3 de setembre
 • Trofeu Generalitat, categories Aleví i Cadet, tancament 17 de setembre.
 • Lliga Catalana Sènior, tancament 25 de setembre.

Per a qualsevol consulta pots posar-te en contacte amb el nostre Departament de llicències:

katy.duran@fctennis.cat

Telèfon directe 93 8503895

Marc Normatiu

Estatuts Federació Catalana de Tennis
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.

Llei de l’Esport 8/1999
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu.

Cobertura d’Assistència Sanitària

 • Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
 • Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
 • Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.

CONTACTE

Katy Duran
E-mail: katy.duran@fctennis.cat
Tel: 93 256 02 02