Notícies

CELEBRADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’Assemblea General Ordinària de clubs, s’ha celebrat aquest dilluns 22 de març de forma telemàtica, a causa de les restriccions en vigor generades per la COVID-19.

1.-Informe del President

L’Assemblea ha donat inici amb l’informe del president, on s’han exposat les diferents accions estratègiques dutes a terme durant el període 2017/2021. En aquest sentit, el president de la FCT Jordi Tamayo, va voler destacar la ferma aposta de la junta directiva per les accions promocionals per popularitzar el nostre esport, l’impuls de l’àrea de docència incrementant l’oferta formativa i el creixement exponencial de tècnics titulats, la consolidació de les competicions gestionades per la FCT, la bona acollida de l’Àrea de Serveis a Clubs i sobretot, la gestió econòmica.

El President de la FCT, Jordi Tamayo, ha destacat que “després de tancar l’any 2019 amb un resultat positiu de més de 300.000€, aquest any 2020 el tancament positiu  ha estat de 513.926€. Estem anant en la bona direcció i complint els objectius econòmics fixats en el Pla de Viabilitat. Per tant, si continuem amb aquesta bona dinàmica de gestió, durant els 4 anys vinents es podrà liquidar l’històric deute de la federació”.

Jordi Tamayo, també ha volgut destacar l’enorme satisfacció que suposa per la federació la bona acollida del projecte de Serveis a Clubs: “hem visitat gairebé la totalitat dels clubs de Catalunya, cosa que ens permet continuar coneixent les necessitats dels clubs i oferir solucions adients”.

2.- Memòria activitats 2020.

Es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2020, que va estar aprovada per unanimitat per la totalitat de clubs assistents.

3.- Calendari de Competició

Es va presentar el calendari de competició de l’any 2020, que va ser aprovat per unanimitat per part dels clubs.

4.- Llicències federatives

Es va presentar el preu de les llicències federatives de la temporada 2020/21,  que van ser aprovats per unanimitat per part dels clubs. 

4.- Estats financers, liquidació de pressupost 2020 i proposta de pressupost 2021

Jordi Cumellas, vicepresident econòmic de la FCT, va presentar els resultats econòmics de la Federació corresponents a l’any 2020, on cal destacar els 513.926€ de resultat positiu.

El vicepresident de la FCT, va presentar també la proposta de pressupost per l’exercici 2021, amb una previsió de 482.540€ de resultat positiu.

Els  estats financers i la liquidació de pressupost de 2020, així com el pressupost de l’exercici 2021, també van ser aprovats per unanimitat per part dels clubs.

5.- Convocatòria eleccions

El darrer punt de l’ordre del dia, fou l’aprovació de la convocatòria d’eleccions a president i junta directiva de la Federació Catalana de Tennis, així com el calendari i el reglament electoral.

Tant la convocatòria com el calendari electoral es van aprovar per unanimitat, mentre que el reglament es va aprovar per àmplia majoria.

INFORMACIÓ ASSEMBLEA

Informe del President

Memòria Esportiva 2020

Comptes anuals auditats 2020

Informació procés electoral

Share