Notícies

NOU CURS JUTGE DE CADIRA – LINEA RFET

Curs Jutge de cadira

Es convoca un nou curs jutge de cadira/línia de la RFET a Barcelona del 21 al 23 de juliol

Curs: Jutge de cadira/Jutge de línia

Organitzador: RFET

Dates: 21-23 de juliol de 2017

Seu: Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron a Barcelona.

Preu: 250 €

Informació del Curs:

Mitjançant aquest curs l’alumne opta a la obtenció del títol de Jutge de Cadira/Línia Nacional de Tennis amb les atribucions descrites a la normativa. Així mateix, per matricular-se al Curs d’Àrbitre Nacional és imprescindible haver superat amb caràcter previ el curs de Jutge de Cadira/Línia Nacional.

Per a més informació:

Share