Notícies

Modificació del Sistema de Classificació Nacional

La Comissió Delegada de la RFET ha aprovat, a proposta de la seva Comissió Permanent, una modificació del sistema de classificació que afecta de forma molt important als jugadors benjamins, alevins i infantils.

A partir del proper tancament de classificació (30 de juny de 2011) la classificació dels jugadors benjamins es farà tenint en compte els seus millors 6 resultats. La dels jugadors alevins tindrà en compte els 8 millors i la dels infantils els 10 millors.

Per a la resta de categories es mantindrà el sistema vigent fins ara que contempla els 14 millors resultats.

Share