Notícies

LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMA JORDI TAMAYO, PRESIDENT DE LA FCT

La Junta Electoral proclama President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis la candidatura encapçalada pel Sr. Jordi
Tamayo De Winne i formada per les persones següents:

• Sr. Jordi Tamayo De Winne
• Sr. Manel Albiac Cruxent
• Sr. Jordi Andreu Folch
• Sr. Lluís Bigas de Llobet
• Sr. Antoni Borrull Massanella
• Sr. Roman Bosch Castell
• Sra. Marta Cerdà Ciriols
• Sr. Daniel Cornudella Roca
• Sr. Jordi Cumellas Hugas
• Sr. David de Castells Quintana
• Sra. Alba Gamell Castillo
• Sra. Yolanda Gimenez Miranda
• Sra. Lidia Martí Garbayo
• Sr. Joan Ramon Masip Treig
• Sr. Genaro Millet Capella
• Sr. Carlos Montañés Estupiñá
• Sr. Javier Moreno Meyerhoff
• Sr. Joan Carles Pradell Vila
• Sr. Antoni Rovirosa Morgades
• Sr. Carles Sastre Barris
• Sr. José Luis Solans Pueyo
• Sr. Josep Valls Terricabres
• Sr. Oscar Villaverde Calero

Share