Notícies

ES CONVOCA NOU CURS DE TÈCNIC/A D’ESPORT NIVELL II EN TENNIS AL CMT VALL HEBRON

Fins el dia 18 d’octubre 2017 a les 14h estan obertes les inscripcions.

Per a més informació:

INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ PROVA ACCÉS

INSCRIPCIÓ CURS

 

MOLT IMPORTANT:

La FCT haurà de lliurar la documentació  a l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb els següents requeriments:

  • La fotocopia del DNI ha d’estar compulsada*
  • La fotocopia dels estudis ha d’estar compulsada*
  • El full d’inscripció ha de ser original i amb la signatura i la data.
  • La llicència federativa l’heu de descarregar del web de la FCT
  • 1 foto carnet
  • Acreditar disposar de la formació de Nivell 1 (Cas A,B,C ó D)

*La compulsa és el resultat d’una operació que permet constatar que la fotocòpia d’un document és exactament igual a l’original.

Per tant no s’acceptarà documentació per email ni fotocopies.

Ens hauríeu de fer arribar la documentació de forma presencial o bé per correu certificat a la següent adreça: Passeig Vall Hebron 196, Barcelona 08035.  A l’atenció de l’Àrea de Docència.

Es tracta d’un curs oficial amb validesa acadèmica amb l’Escola Catalana de l’Esport, i els procediments són molt estrictes i supervisats en tot moment per l’ECE.

Share