Notícies

ES CONVOCA NOU CURS DE TÈCNIC/A D’ESPORT NIVELL I al CT Montbui

L’Àrea de Formació i Regulació Professional de la Federació Catalana de Tennis, organitza un nou curs de tècnic/a de tennis, conjuntament amb l’Escola Catalana de l’Esport.

  • Nivell: Nivell 1 Monitor de Tennis amb accés al ROPE.
  • Club: CLUB TENNIS MONTBUI  (Província de Barcelona)
  • Població: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
  • Tipus: Curs en Caps de Setmana
  • Tancament Inscripcions: Fins el dia 3 DE MAIG DE 2018.

Documents de la Convocatòria Oficial:

Informació destacada:

La FCT haurà de lliurar la documentació  a l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb els següents requeriments:

  • La fotocopia del DNI ha d’estar compulsada*
  • La fotocopia dels estudis ha d’estar compulsada*
  • El full d’inscripció ha de ser original i amb la signatura i la data
  • La llicència federativa l’heu de descarregar del web de la FCT
  • 1 foto carnet

*La compulsa és el resultat d’una operació que permet constatar que la fotocòpia d’un document és exactament igual a l’original. Per tant no s’acceptarà documentació per correu electrònic ni fotocopies.

Ens hauríeu de fer arribar la documentació de forma presencial o bé per correu certificat a la següent adreça: Passeig Vall Hebron 196, Barcelona 08035.  A l’atenció de l’Àrea de Docència (Toni Fuentes)

Es tracta d’un curs oficial amb validesa acadèmica amb l’Escola Catalana de l’Esport, i els procediments són molt estrictes i supervisats en tot moment per l’ECE.

Share