Notícies

COMUNICAT OFICIAL FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

Aquest dilluns 5 de novembre s’ha celebrat a la seu de la Federació Catalana de Tennis, reunió de la Junta Directiva de la FCT. Entre altres qüestions, la Junta Directiva va aprovar la incorporació de nous membres a l’equip directiu.

Els nous directius, que s’incorporen en condició de vocals de la Junta Directiva són Carles Sastre, Toni Borrull, Roman Bosch i Alba Gamell. En el cas d’Alba Gamell, serà també la responsable de Tennis Platja de la Junta Directiva, mentre que Roman Bosch serà responsable del Tennis Sènior.

A més a més, la Junta Directiva va aprovar també nomenar a dos dels seus directius com a Portaveus a les Territorials de Girona i Tarragona. La decisió ve pressa per atendre i donar resposta a la sensibilitat dels clubs de les dues territorials.  En el cas de Girona, el Portaveu serà en Carles Sastre, mentre que en el cas de Tarragona, el Portaveu serà en Joan Ramon Masip.

La Junta Directiva, té ara mateix  com a objectiu prioritari  la materialització del contracte de compravenda de l’actiu propietat de la FCT a les instal·lacions del CIT Cornellà per a garantir el seu futur.

Un cop es materialitzi la venda de l’actiu federatiu i amb l’objectiu de seguir donant continuïtat als projectes esportius de les Territorials, la Junta Directiva convocarà Assemblea General de Clubs de Catalunya perquè decideixi el model territorial que vol per al conjunt del Tennis Català.

Share