Notícies

COMUNICAT OFICIAL FCT: Propostes de flexibilització pels clubs de tennis

El passat 22 d’abril, la Federació Catalana de Tennis va presentar a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya (SGEAF), el Pla de Reactivació del Tennis Català, amb propostes específiques per a garantir el present i futur del conjunt del tennis a Catalunya. Unes mesures que van ser rebudes per la SGEAF amb total sensibilitat, com totes les propostes presentades fins a la data.

Aquest mateix pla, s’havia enviat a la Real Federación Española de Tennis (RFET) i la gran majoria de propostes presentades, juntament a les d’altres federacions territorials, formaven part del document que va fer arribar la RFET al Consejo Superior de Deportes per donar impuls al tennis a nivell estatal.

En el Pla de Reactivació del Tennis Català, a banda de mesures estratègiques en l’àmbit fiscal i financer, es va sol·licitar que en el moment que s’autoritzés la pràctica del tennis (Fase 1), es permetés l’activació de les escoles dels clubs, donada la vital importància que suposa pels clubs a nivell econòmic.

L’ordre SND 399/2020 de 9 de maig, que regula les activitats que poden desenvolupar-se durant la fase 1 permet la realització de certes activitats en grups de fins a 10 persones (terrasses de bars i restaurants, assistència a sales de vetlla, assistència a llocs de culte …) algunes d’elles en recintes coberts.

En canvi en el que refereix als clubs de tennis, es permet la pràctica únicament per a dues persones, en un espai aproximat de 800 m2, on el risc de contagi és pràcticament nul. Davant aquestes circumstàncies hem sol·licitat a la SGEAF que traspassi als organismes competents en la matèria (Consejo Superior de Deportes i Ministerio de Sanidad) la flexibilització de certes mesures per poder pal·liar l’important impacte econòmic a què s’han vist sotmesos tots els clubs de tennis que van haver de tancar les seves instal·lacions el passat 14 de març.

Propostes de flexibilització:

  • Autoritzar la pràctica de la modalitat de dobles (4 jugadors en pista).
  • Reiniciar l’activitat de les escoles de tennis amb grups de fins a 10 esportistes, respectant la distància de seguretat de 2 metres utilitzant, si s’escau, mascareta i complint amb totes les mesures de neteja i desinfecció establertes.

El poder dur a terme aquestes activitats possibilitarà, d’una banda, un alleujament econòmic per a les entitats i, de l’altra, que determinats grups d’esportistes joves puguin reprendre la seva activitat esportiva en vista a una futura represa dels tornejos de tennis que ens agradaria es pogués reiniciar, amb les mesures restrictives de públic i mobilitat oportunes, durant la fase 3, també amb l’objectiu de facilitar la generació de recursos econòmics pels clubs.

Petició Flexibilització Tennis català

Share