Notícies

COMUNICAT OFICIAL: Actualització 25/05/20

Emetem nou comunicat en data 25/05/20 en relació a les notícies aparegudes sobre la possibilitat d’obrir les escoles de tenis i poder jugar en la modalitat de dobles arrel del comunicat emès per la Real Federación Española de Tenis en el dia d’ahir.

La setmana passada es va sol·licitar al Consejo Superior de Deportes, a través de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, la possibilitat que s’autoritzés tant la disputa dels dobles com la represa d’activitats de les escoles en grups de fins a 10 jugadors. https://www.ccma.cat/esport3/el-tenis-catala-demana-flexibilitzacio-per-la-sevaespecificitat/noticia/3016615/

A data d’avui encara no s’ha rebut cap autorització oficial per part dels organismes oportuns ni ens consta que s’hagi modificat cap de les ordres que regulen l’activitat de les instal·lacions esportives a l’aire lliure (article 41 de l’ordre SND/399/2020). https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

El dissabte dia 23 de maig es va publicar al BOE l’ordre SND/440/2020 https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf que modificava entre d’altres les condicions per fer activitat física a l’aire lliure (l’activitat que es fa en franges horàries en espais públics, no en instal·lacions esportives) que regula l’ordre SND/380/2020 https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf. La modificació afecta a la possibilitat de sortir a fer esport a l’aire lliure en grups de fins a 10 persones però en cap cas modifica els preceptes de l’ordre SND/399/2020 relatiu a la pràctica de l’esport en instal·lacions esportives que continua estant regida pel que estableix l’abans esmentat article 41.

Adjuntem quadre explicatiu que ha preparat la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb data 24 de maig de 2020, que estableix de forma clara que la pràctica de l’esport en instal·lacions ha de ser de forma individual i sense possibilitat de contacte físic la qual cosa exclou, a dia 25 de maig, la pràctica dels dobles i l’obertura de les escoles de tenis.

Quadre explicatiu UFEC Fase 1 i 2

Adjuntem també novament el comunicat que vam remetre a tots els clubs afiliats dissabte dia 23 de maig que continua vigent. Estem en permanent contacte amb la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i que en el moment en què es produeixi alguna novetat que afecti a les condicions en les quals es pot practicar l’esport a instal·lacions esportives, les comunicarem.

Informació Desescalada 23 de maig 2020

Share