Notícies

COMUNICAT OFICIAL: Actualització 23/05/20

Amb data d’avui, 23 de maig, s’ha publicat al BOE la Orden SND/440/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf que inclou les zones que passen a fase 1 (que s’afegeixen a les anteriors) i les que passen a fase 2.

Tot el territori català es trobarà a partir de dilluns 25 de maig en fase 1 i les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran passen a fase 2 la qual cosa permet, sempre i quan ho autoritzi el titular o gestor de la instal·lació, l’obertura de la totalitat dels clubs de tenis amb instal·lacions a l’aire lliure i l’obertura de les instal·lacions cobertes dels clubs que estan en fase 2.

A continuació us fem un resum de les condicions en les quals es pot dur a terme l’activitat dels clubs de tenis en els territoris situats a la fase 1:

 • Cal una neteja i desinfecció diària de les instal·lacions. És suficient aigua amb lleixiu amb una dissolució 1:50. Lògicament es poden emprar altres productes desinfectants dels existents al mercat i aprovats pel Ministeri de Sanitat.
 • Si el lloc de treball és compartit caldrà desinfectar-lo després de cada ús.
 • Es podran dur a terme únicament les activitats a l’aire lliure, és a dir, les que no tenen un sostre.
 • Les activitats només podran ser de forma individual, dues persones per pista, i sense que hi hagi cap possibilitat de contacte durant el joc (un jugador a cada costat de la pista, sense possibilitat de fer dobles).
 • No es podran utilitzar vestidors ni dutxes. • L’activitat caldrà fer-la amb cita prèvia (reserva de pista).
 • Caldrà portar un registre de les persones que accedeixen i es troben a la instal·lació en cada moment. Poden accedir-hi els socis i abonats de totes les edats. L’aforament està limitat al 30% de l’aforament esportiu de la instal·lació.
 • Serà imprescindible mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones usuàries i el personal de les instal·lacions.
 • Els usuaris seran els responsables del seu material i de la desinfecció dels mateixos.
 • L’horari de la instal·lació serà l’habitual. No s’apliquen franges horàries ni restriccions d’edat.
 • Es permet la mobilitat entre tots els municipis inclosos a la regió sanitària, però no entre municipis de regions sanitàries diferents. (No és permesa, de moment, la mobilitat entre la ciutat de Barcelona i la resta de municipis de l’àrea metropolitana).

Respecte als clubs de regions sanitàries que entren en fase 2 se’ls permet fer totes les activitats anteriors i s’afegeixen les següents:

 • Es permet la utilització d’instal·lacions cobertes en les mateixes condicions que a les descobertes (activitat individual i un màxim de dues persones).
 • Es permet utilitzar vestidors (no les dutxes) amb les corresponents mesures de neteja i desinfecció adequades a la intensitat d’ús dels mateixos.
 • No es permet l’activitat d’escoles de tenis (no es permeten grups, només dues persones per pista).
 • Es permet l’ús recreatiu de les piscines amb un 30% d’aforament i respectant les mesures establertes als articles 44 i 45 de l’ordre SND/414/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOEA-2020-5088.pdf tenint molt en compte les mesures de neteja i desinfecció.

Comunicat SGEAF_23_05_20

Share