Notícies

CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS DE CATALUNYA

El passat dilluns 25 de juny, es va celebrar a la seu de la Federació Catalana de Tennis, l’Assemblea General Ordinària de Clubs de Catalunya. En aquesta, es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2017, així com el tancament de l’exercici 2017. Tots dos punts varen ser aprovats per unanimitat per tots els clubs assistents.

A més a més, es va presentar el pressupost per a l’exercici 2018, i es va exposar per part del President, Jordi Tamayo i el Vicepresident econòmic, Jordi Cumellas, la situació actual de la Federació Catalana de Tennis en l’àmbit econòmic. Tots dos varen exposar la delicada situació actual, però a l’hora van fer públic que s’estan treballant diverses alternatives de cara a revertir la situació. En aquest sentit, l’Assemblea de Clubs, va autoritzar a la Junta Directiva a realitzar les accions adients per a la venda del CIT Cornellà.

El darrer punt de l’ordre del dia, va ser la ratificació per part de l’Assemblea, de la proposta de nous membres de Junta Directiva, realitzada per l’actual equip directiu. Els nous càrrecs varen ser aprovats també per l’Assemblea. Així doncs, passen a formar part de l’equip de la Junta Directiva en Joan Carles Pradell (Vicepresident Corporatiu), Jordi Andreu (Secretari), Daniel Cornudella (Vocal), Yolanda Giménez (Vocal), David de Castells (Vocal) i Roger Almunia (Vocal).

Share