Notícies

CELEBRADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’Assemblea General Ordinària de clubs, s’ha celebrat aquest dilluns 1 d’abril, al Museu del Tennis Català, amb l’assistència de més de 60 directius i directives de clubs afiliats a la FCT.

1.-Informe del President

L’Assemblea, ha donat inici amb un vídeo resum de les diferents actuacions fetes per part de la Junta Directiva de la FCT des del juny de 2017, en l’àmbit esportiu, econòmic i de serveis als clubs. Tot seguit, ha pres de la paraula el President de la Federació, Jordi Tamayo, que ha exposat amb més detall totes les actuacions executades  durant els gairebé dos anys de mandat de l’actual Junta Directiva. Tamayo ha incidit  en “tots els projectes que hem executat, tot i les dificultats econòmiques viscudes. Hem apostat per la digitalització dels processos federatius amb el nou portal de competició i llicències i hem apostat per la creació de competicions per nivells per arribar al màxim de tennistes possibles així com activitats de promoció com l’Street Tennis Diputació de Barcelona o el “Descobrim el Tennis, projecte de Tennis    Escolar ”. Seguint en l’àmbit esportiu, el President ha volgut posar també en valor la bona acollida de la Copa Catalunya, amb més de 1.000 inscrits en la seva primera prova.

Finalment, Tamayo ha exposat el nou model de subvencions i ajudes de la FCT a tots els clubs afiliats. “Un model basat en ajudes econòmiques, en producte i en consultoria, amb l’objectiu d’ajudar-los en el desenvolupament de les seves activitats”.

2.- Memòria activitats 2018.

Es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2018, que va estar aprovada per unanimitat per la totalitat de clubs assistents.

D’entre les diferents activitats i dades exposades, destacar que durant el 2018 es varen disputar a Catalunya més de 65.000 partits de tennis federats, corresponents a 627 tornejos.

3.- Calendari de Competició i quotes federatives

Es va presentar el calendari de competició i les quotes federatives de l’any 2019, que va ser aprovat per unanimitat per part dels clubs.

4.- Estats financers, liquidació de pressupost 2018 i pressupost 2019

Jordi Cumellas, Vicepresident econòmic de la FCT, va presentar els resultats econòmics de la Federació corresponents a l’any 2018. Va fer també balanç de l’evolució de la tipologia d’ingressos i despeses federatives dels darrers anys.

Cumellas va presentar també el pressupost de 2019, amb un escenari totalment diferent, un cop la Federació ha deixat de gestionar les instal·lacions de Cornellà i Vall Hebron.

Els  estats financers i la liquidació de pressupost de 2018 així com  el pressupost de 2019, també varen ser aprovats per unanimitats per part dels clubs.

5.- Proposta modificació d’estatuts

El President de la FCT, Jordi Tamayo, va exposar alguns dels canvis estatutaris realitzats en les darreres Assemblees, com el que reflexa l’article 84 Bis d’equilibri patrimonial., plantejats per garantir el resultat positiu en la gestió de la Federació i la creació d’un fons social que només podrà ser utilitzat prèvia autorització de l’Assemblea.

En aquesta darrera Assemblea, es varen proposar dues noves modificacions estatutàries. Per una banda, es va proposar l’eliminació del Senat del Tennis Català, òrgan eminentment consultiu i sense cap atribució executiva ni de presa de decisions. La proposta va ser aprovada per unanimitat per part dels clubs.

Per altra banda, es va presentar proposta de  canvi de model territorial, amb el qual es proposava modificar les actuals Representacions Territorials per Delegacions Territorials i on el Delegat Federatiu fos escollit entre els membres de la Junta Directiva de la Federació i ratificat per l’Assemblea.

La proposta va ser aprovada sense cap vot en contra i amb l’abstenció d’un dels clubs assistents.

Un cop aprovada la proposta, es va nomenar amb l’aprovació per unanimitat dels clubs, a Carles Sastre com a Delegat FCT a la Província de Girona, a José Luis Solans com a Delegat FCT a la Província de Lleida i a Joan Ramon Masip com a Delegat FCT a Província de Tarragona i Terres de l’Ebre.

6.- Fundació del Tennis Català

L’Assemblea va finalitzar amb l’aprovació per unanimitat de tots els clubs, d’autoritzar la constitució de la Fundació del Tennis Català.

Share