Notícies

CELEBRADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS

L’Assemblea General Ordinària de clubs, s’ha celebrat aquest dilluns 2 de maig, a la seu de la Federació Catalana de Tennis.

1.-Informe del President

L’Assemblea, ha donat inici amb l’informe del President, on s’han exposat les diferents accions estratègiques dutes a terme durant l’any 2021. En aquest sentit, cal destacar els següents punts dels eixos estratègics de la Federació:

SERVEIS ALS CLUBS

  • Creada la figura de Gestor de Club.
  • S’ha potenciat el projecte de Clubs d’Excel·lència del Tennis Català.
  • Ajuts econòmics a Clubs.

COMPETICIÓ I PROMOCIÓ

  • S’ha potenciat l’organització de competició nacional i internacional
  • Seguim invertint en activitats promocionals: Supertennis, Tennis Escolar o Campionat de Catalunya de mares, pares, filles i fills
  • Seguim apostant pel tennis per nivells
  • Seguim apostant per les modalitats del tennis

PLA DE GESTIÓ

  • S’ha seguit amb l’execució i compliment del Pla de Viabilitat FCT
  • Impulsem el Pla de Sostenibilitat

El President de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, ha exposat que “a nivell de Serveis a Clubs, cal destacar que durant l’any 2021 es va realitzar una ajuda directa de més de 64.000€ destinada als clubs que van veure reduïda la competició durant el 2020, així com a aquells clubs que comptaven amb un mínim de 10 llicències juvenils”. A més, Jordi Tamayo va voler posar en valor l’ajuda federativa als clubs que organitzen competicions internacionals. Aquesta ajuda suposa més de 28.000€ en metàl·lic i més de 13.000€ en pilotes per la celebració de les competicions.

Un altre aspecte que va voler ressaltar Jordi Tamayo és la consolidació de l’externalització de la competició organitzada per la FCT. Aquesta aposta federativa, tal  com va destacar el President,  “ha suposat que els clubs generin més de 100.000€ en inscripcions, que abans eren directament per la Federació”.

A nivell esportiu, Jordi Tamayo va destacar les diferents activitats que organitza la Federació tant a nivell de promoció, com de competició per nivells. Activitats com el Supertennis, el Tennis Escolar, el Circuit Promeses Terres de l’Ebre o els diferents nivells de competició a la Copa Catalunya i als Campionats de Catalunya Juvenils, tenen com a objectiu eixamplar la base de practicants i generar oferta de competició per tothom. També es va destacar l’aposta per noves modalitats esportives com el touchtennis i l’eTennis i el gran creixement del tennis platja.

Finalment, en l’aspecte econòmic, Jordi Tamayo ha destacat “seguim implementant el Pla de Viabilitat i refermem el nostre compromís que la federació és 100% viable amb la seva activitat ordinària, com demostra que el tancament de l’exercici 2021, és novament de més de 500.000€ de resultat positiu”.

2.- Memòria activitats 2021.

Es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2021, que va estar aprovada per unanimitat per la totalitat de clubs assistents.

Entre les diferents activitats i dades exposades, destacar que durant el 2021 va incrementar considerablement el volum de competició. Durant el 2021 es van organitzar a Catalunya 530 campionats, el que suposa més de 70.000 partits federats.

3.- Calendari de Competició

Es va presentar el calendari de competició de l’any 2022, que va ser aprovat per unanimitat per part dels clubs.

4.- Estats financers i liquidació de pressupost 2021

Jordi Cumellas, Vicepresident econòmic de la FCT, va presentar els resultats econòmics de la Federació corresponents a l’any 2021, on cal destacar els 504.324,06€ de resultat positiu.

Els  estats financers i la liquidació de pressupost de 2021, també van ser aprovats per unanimitat per part dels clubs.

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA

Share