Notícies

CELEBRADA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’Assemblea General Ordinària de clubs, s’ha celebrat aquest dilluns 27 de juliol, al Cercle Sabadellès 1856.

1.-Informe del President

L’Assemblea, ha donat inici amb un vídeo resum de les diferents actuacions realitzades per part de la Junta Directiva de la FCT durant l’any 2019 en l’àmbit esportiu, econòmic i de serveis als clubs, així com exposició del Pla de Reactivació del Tennis Català. Recordem que el Pla de Reactivació, neix amb l’objectiu de garantir el present i futur dels clubs catalans arran de la crisi sanitària provocada per Covid-19.

Tot seguit, el President de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, ha exposat amb més detall totes les actuacions executades  durant aquest darrer any. Tamayo ha incidit  en “que ha estat l’any de la consolidació del projecte de la Junta Directiva, tant en l’àmbit econòmic, com en l’esportiu i estratègic; hem implementat el Pla de Viabilitat, aprovat per unanimitat pels clubs l’any 2018 i que compta amb l’aprovació de la Secretaria General de l’Esport i de l‘Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. Un Pla de Viabilitat que demostra que la federació és 100% viable amb la seva activitat ordinària, com deixa palès els més de 300.000€ de resultat positiu de l’any 2019. Hem consolidat competicions com la Copa Catalunya, amb  més de 4.000 participants en les 21 proves realitzades en clubs d’arreu de Catalunya. La Lliga Catalana, amb més de 1.000 equips i 10.000 participants, continua sent referència en l’àmbit europeu i hem seguit la nostra aposta pel tenis promocional i d’iniciació, com la Lliga Supertennis o el projecte de Tenis Escolar,  Descobrim el Tenis”.

Finalment, Tamayo ha exposat el nou model de serveis a clubs implementat durant el darrer trimestre de 2019; “hem visitat més del 80% dels clubs de Catalunya, cosa que ens permet continuar coneixent les necessitats dels clubs i oferir solucions adients”.

 2.- Memòria activitats 2019.

Es va presentar la memòria d’activitats de l’any 2019, que va estar aprovada per unanimitat per la totalitat de clubs assistents.

D’entre les diferents activitats i dades exposades, destacar que durant el 2019 es varen disputar a Catalunya més de 89.000 partits de tenis federats, corresponents a 422 tornejos.

3.- Calendari de Competició

Es va presentar el calendari de competició de l’any 2020, que va ser aprovat per unanimitat per part dels clubs.

4.- Estats financers i liquidació de pressupost 2019

Jordi Cumellas, Vicepresident econòmic de la FCT, va presentar els resultats econòmics de la Federació corresponents a l’any 2019, on cal destacar els 313.100,40€ de resultat positiu.

També es va presentar l’execució i compliment del Pla de Viabilitat per part de la Federació que, tot i l’evident millora en la situació econòmica, aquesta continua sent prou delicada com per a seguir sent curosos en l’acompliment del Pla i evitar posar de nou en risc la institució en el futur.

Els  estats financers i la liquidació de pressupost de 2019, també va ser aprovat per unanimitat per part dels clubs.

INFORMACIÓ ADJUNTA

 

 

Share