Notícies

CELEBRADA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

El passat divendres 30 de novembre i previ a la Diada del Tennis Català, es va celebrar a l’Hotel Avenida Palace Assemblea General Extraordinària de Clubs. Una Assemblea on es presentava el Pla de Viabilitat de la Federació Catalana de Tennis. Un Pla de Viabilitat que passa, com ja s’ha exposat en altres Assemblees, per la venda de la part privativa de les instal·lacions del CIT Cornellà. A més a més també es portava a aprovació de l’Assemblea de Clubs, la proposta de gestió de les instal·lacions del CMT Vall Hebron.

Un cop presentat per part del President de la Federació Catalana de Tennis, el Sr. Jordi Tamayo,  el Pla de Viabilitat així com la proposta de gestió de les instal·lacions del CMT Vall Hebron, es va portar a aprovació de l’Assemblea de Clubs els punts exposats. Tots els clubs assistents varen aprovar per unanimitat els punts de l’ordre del dia.

Share