Notícies

BONIFICACIONS FORMACIÓ OFICIAL TÈCNIC/A

La Federació Catalana de Tennis, amb l’objectiu d’impulsar la formació dels tècnics/ques del Tennis Català, ha establert una sèrie de bonificacions econòmiques pels cursos vinents de formació oficial.

Per una banda, volem donar suport a tots els tècnics/ques que actualment disposen de titulació oficial de Tècnic/a Nivell I, amb les següents bonificacions per a cursar el Curs de Tècnic/a NII:

  • Inscripció al curs de Nivell 2 amb un descompte del 10% per cada qualificació amb excel·lent en el curs N1 (màxim acumulable 30%).
  • Descompte del 25% per la continuïtatde la formació: tots aquells/es alumnes que enllacin la finalització d’un curs NI amb el següent curs NII  (Tots/es els alumnes de 2020 podrien aprofitar aquesta bonificació).

Per altra banda, Tots aquells tècnics/ques que estiguin treballant en algun dels clubs reconeguts com a “Club d’Excel·lència del Tennis Català”, obtindran un 25% de descompte en el curs de Tècnic/a NII (caldrà acreditar la relació laboral amb el club)

A més a més, la Federació també vol estar al costat de tots aquells tècnics/ques que actualment puguin estar afectats per un expedient laboral d’ocupació (ERTO) o autònoms/mes que hagin vist reduïdes les seves hores contractuals amb els clubs o entitats a les quals donen servei. Les bonificacions en aquest cas, s’aplicaran tant als Cursos de Tècnic/a NI com NII i serien:

  • Els/les treballador/es afectats per un ERTE disposaran d’un descompte del 25% (s’haurà de presentar documentació acreditativa).
  • Els/les autònoms/es que han accedit a algun ajut aprovat per la Generalitat, respecte a mesures  socials en defensa d’ocupació a conseqüència de la covid-19, i ho acreditin amb les resolucions corresponents, tindran també dret aun descompte del 25%.

Cal tenir en compte que els descomptes no són acumulables. Els tècnics/ques es poden acollir a una de les opcions i seran vàlides per a tots els cursos que resten pe celebrar durant aquest any  2021.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Docència de la FCT: toni.fuentes@fctennis.cat

Share