Notícies

ACV NOVA EMPRESA COL·LABORADORA DE LA FCT

La Federació Catalana de Tennis, incorpora una nova marca al seu Programa de Patrocini. L’empresa ACV, líder desenvolupant, produint i comercialitzant des de 1922 solucions tecnològiques  per a la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció d’us residencial i terciari, es converteix en Proveïdor Oficial de la FCT.

Amb el citat acord, l’empresa ACV es converteix en un dels partnerts estrategics de l’Àrea de Serveis a Clubs, projecte prioritari de la Junta Directiva de la FCT i oferirà als clubs el servei d’anàlisi de l’estat de les seves instal·lacions en la producció d’aigua calenta, oferint solucions fiables, d’alt rendiment, econòmiques i respectuoses amb el medi ambient.

Share