Notícies

ACORD FORMATIU ENTRE LA FCT I MARISTES LA IMMACULADA

La Federació Catalana de Tennis, amb l’objectiu de vetllar per la correcta formació dels nois i noies amb llicència federativa, no només des d’un punt de vista esportiu, sinó també de desenvolupament personal i acadèmic, ha signat recentment un conveni de col·laboració amb l’Escola Maristes La Immaculada de Barcelona.

Amb el citat conveni, els esportistes/estudiants podran compaginar la pràctica del tennis amb els estudis, sense que cap de les dues activitats quedi ressentida per l’atenció que l’esportista/estudiant dedicarà a l’altra.

Entre altres accions, els esportistes/estudiants tindran assignat un tutor per atendre les seves necessitats acadèmiques i de competició i rebran classes i tutories personalitzades quan tornin dels diferents tornejos amb l’objectiu que es posin al dia ràpidament dels seus estudis.

Aquest conveni, juntament amb el signat amb la universitat Autònoma de Barcelona, marca la ferma aposta federativa per la formació dels nostres joves més enllà de les pistes.

El col·legi Maristes La Immaculada, ubicat al centre de Barcelona, ofereix estudis des de l’etapa d’Infantil fins a Batxillerat, podent cursar totes les seves modalitats.

Share