Notícies

Modificació dels Estatuts de la FCT

L’Assemblea Ordinària de la FCT celebrada el dia 20 de desembre de 2010 va aprovar, per unanimitat, la modificació d’alguns articles dels Estatuts de la FCT per tal d’adaptar-los al Decret 58/10, de les entitats esportives de Catalunya.

Llegeix