Notícies

S’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional) a Girona.

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic, Comú i  Pràctiques fins el proper 16 de juliol de 2013.

La documentació necessària per a acceptar la inscripció es detalla en els documents adjunts.

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

– Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 16 de juliol  de 2013 a les 14h.

– És molt important presentar el formulari d’inscripció a la prova d’accés degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida i compulsada. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic. Aquest primer formulari que cal presentar és el que té per títol: “ SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS. PT091301TETE. GIRONA -A”
– L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
– La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
– La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport a Esplugues de Llobregat, a Ajuntaments, etc.
– La prova d’accés és el dia 5 de setembre de 2013 a les 11.00 a les instal·lacions del Club Tennis Girona.

– En el període d’inscripció a la prova d’accés només s’haurà d’abonar l’import de la prova (47,95 euros).

– Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (532,28 euros a ingressar  a la Federació Catalana de Tennis ) i Bloc Comú (136 euros a ingressar a l’Escola Catalana de l’Esport ). El període de pagament del curs serà entre el 12 i el 16 de setembre de 2013. El formulari que caldrà presentar és el que té per títol: “SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS PT091301 TETE. GIRONA -A”. És molt important presentar el formulari d’inscripció al curs degudament emplenat i signat.

L’horari del bloc específic està organitzat de la següent manera:

  • 16, 17, 18 i 19 de setembre de 2013 de 10 a 15.30h: PRESENCIAL.
  • 20 de setembre de 2013 d’11 a 14.15h: PRESENCIAL.
  • 23, 24, 25, 26 i 27 setembre de 2013 l’horari és NO PRESENCIAL (No hi ha classe)
  • 1 octubre 2013 l’horari és NO PRESENCIAL (No hi ha classe)
  • 3 d’octubre de 2013 de 13.30 a 15.30h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
  • 4 d’octubre de 2013 de 13.30 a 15.30h: LLIURAMENT DE TREBALLS
  • 19 de novembre de 2013 de 10 a 14.15h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I LLIURAMENT DE TREBALLS.

– El curs s’iniciarà el dia 16 de setembre de 2013.

INFORMACIO TETE GI 13

INSCRIPCIÓ PROVA D’ACCÉS EN TETE GI 13

INSC TETE GI 13

Share