Notícies

S’obre la inscripció del Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor Nacional) a Barcelona

L’Àrea de Docència i Recerca de la FCT obre el període d’inscripció dels Blocs Específic, Comú i  Pràctiques fins el proper 16 de juliol de 2013.

La documentació necessària per a acceptar la inscripció es detalla en els documents adjunts.

INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

– Els alumnes aspirants a realitzar el curs han de presentar tota la documentació requerida i lliurar-la a la FCT  com a molt tard el dia 16 de juliol  de 2013 a les 14h.

– És molt important presentar el formulari d’inscripció a la prova d’accés degudament emplenat i signat i acompanyar-lo de tota la documentació requerida i compulsada. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic. Aquest primer formulari que cal presentar és el que té per títol: “ SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS. PT091301TETE. BARCELONA-A”
– L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa en vigor de la FCT.
– La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
– La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a l’Escola Catalana de l’Esport a Esplugues de Llobregat, a Ajuntaments, etc.
– La prova d’accés és el dia 9 de setembre de 2013 a les 11.00 a les instal·lacions de la FCT a Barcelona.

– En el període d’inscripció a la prova d’accés només s’haurà d’abonar l’import de la prova (47,95 euros).

– Els alumnes que superin la prova d’accés, seran acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per abonar l’import restant del curs equivalent als Blocs Específic i de Pràctiques (532,28 euros a ingressar  a la Federació Catalana de Tennis ) i Bloc Comú (136 euros a ingressar a l’Escola Catalana de l’Esport ). El període de pagament del curs serà entre el 19 i 24 de setembre de 2013. El formulari que caldrà presentar és el que té per títol: “SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS PT091301 TETE. BARCELONA-A”. És molt important presentar el formulari d’inscripció al curs degudament emplenat i signat.

L’horari del bloc específic està organitzat de la següent manera:

  • 25, 26, 27 i 30 de setembre de 2013 de 10 a 15.30h: PRESENCIAL.
  • 1 d’octubre de 2013 d’11 a 14.15h: PRESENCIAL.
  • 2, 3, 4, 7, 8 i 9 d’octubre de 2013 l’horari és NO PRESENCIAL (No hi ha classe)
  • 10 d’octubre de 2013 de 13.30 a 15.30h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
  • 11 d’octubre de 2013 de 13.30 a 15.30h: LLIURAMENT DE TREBALLS
  • 26 de novembre de 2013 de 10 a 14.15h: EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I LLIURAMENT DE TREBALLS.

– El curs s’iniciarà el dia 25 de setembre de 2013.

INFORMACIÓ TETE BCN 13

INSCRIPCIÓ PROVA ACCÉS EN TETE BCN13

INSCRIPCIÓ TETE BCN 13

Share