Notícies

S'obre el procés d’inscripció a la competició Supertennis 2014 de la FCT, tant de Supertennis 1 com Supertennis 2.

Us informem que el procés d’inscripció a la competició Supertennis 2014 de la FCT, tant de Supertennis 1 com Supertennis 2, és obert.  Per la present edició, cada club pot apuntar tants equips com desitgi, amb un preu de 15 euros per jugador que inclou l’assegurança de responsabilitat civil i sanitària. Adjuntem, a banda del resum de la competició, un manual bàsic del procés d’inscripció a la competició.

 1.      Tal i com es va anunciar, la inscripció al  Supertennis per aquest 2014 es fa mitjançant la nova aplicació de gestió de la competició, d’igual manera que al comarcal de la FCT.

 2.       Procediment a seguir amb aquells jugadors/es  sense llicència federativa.

D’ igual manera que al Comarcal, els jugadors han d’estar registrats a l’aplicació de Llicències. Per aquest motiu, i pels jugadors sense llicència federativa, s’ha creat un tipus de llicència anomenada Supertennis, sens cap tipus de cost, només vàlida per participar en aquesta competició, i que no permet jugar d’altres competicions federades de la FCT.

 Procés:

3.       Dades de la competició 

    • Termini d’inscripció al Supertennis: del 18 de novembre fins el 15 de desembre de 2013
    • Inici de la competició: gener 2014
    • Final de la competició: juny 2014
    • Preu d’inscripció: 15 euros per jugador/a, a abonar un cop iniciada la competició.

 

INFORMACIÓ DESTACADA:

 Qualsevol dubte o aclariment restem a la seva disposició al telèfon 93 428 53 53  ( Extensió número  114, 116 i 117)

Supertennis Procés Inscripció

Share