Notícies

Principals acords presos en l'Assemblea General Extraordinària de Clubs

Posem a la vostra disposició els principals acords presos en l’Assemblea General celebrada el dilluns 16 de desembre de 2013, assemblea en la qual hem posat les bases del nostre futur.

EXIGÈNCIA D’ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

L’acord més important, per la seva transcendència, és l’aprovació de l’exigència d’estar en possessió de la llicència federativa per a fer ús de les instal·lacions de tennis de tots els Clubs afiliats a la Federació. Aquest acord va rebre el suport del 96% dels Clubs assistents a l’Assemblea.

Alumnes d’escoles de tennis i tècnics

És per això que us encoratgem a tramitar la llicència federativa de tots els socis i abonats dels vostres Clubs que utilitzen les pistes de tennis i, de forma especial i prioritària, a tots els alumnes de les escoles de tennis així com a tots els seus tècnics.

EL PREU DE LA LLICÈNCIA S’HA REDUIT RESPECTE AL DE L’ANY ANTERIOR

És important assenyalar també, en el mateix àmbit de la llicència federativa, que el preu ha experimentat una reducció respecte al de l’any anterior passant a ser de 48 i 27 euros per a les llicències sènior i juvenil, respectivament. El preu de la llicència juvenil trimestral (vàlida entre d’altres per a les estades d’estiu) queda fixat en 10 euros.

QUOTES D’AFILIACIÓ. MÍNIM ANUAL PER CLUB

L’Assemblea també va aprovar l’import de les quotes d’afiliació amb la important novetat d’establir un mínim anual per Club fixat en la quantitat de 180 euros.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TOTS ELS PAGAMENTS

En aquest sentit l’Assemblea va acordar també que a partir d’aquest any 2014 tots els pagaments a la Federació es realitzin mitjançant la domiciliació bancària dels imports motiu pel qual aprofitem per demanar-vos que, a la major brevetat possible, introduïu les vostres dades bancàries actualitzades a l’aplicació on-line de llicències. Cal tenir en compte que aquells Clubs que ja tenen el pagament domiciliat també han de revisar i actualitzar les dades degut al canvi de codis i nomenclatura que ha entrar en vigor al sector bancari aquest mes de gener.

CLUBS DEUTORS

Finalment i en relació als Clubs deutors l’Assemblea va decidir, mitjançant una modificació estatutària, que tots aquells que no estiguin al dia dels seus pagaments no podran gaudir dels drets que els atorguen els Estatuts la qual cosa pot suposar, entre d’altres, la impossibilitat de participar en les competicions oficials tant a nivell d’equips com individuals ja que la Federació no tramitarà cap llicència que no hagi estat prèviament abonada per part del Club.

Descarrega’t el “Pla Tie Break. Qüestió d’avantatges, canviar per potenciar la Comunitat del Tennis” aprovat a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS celebrada dilluns 16 de desembre de 2013.

  • [button link=”https://www.fctennis.cat/wp-content/uploads/2013/12/Power-Point-Llicencia-UNICA-ASSEMBLEA.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Descarrega[/button]
Share