Notícies

Manual d'ús | e-LLICÈNCIA CLUBS

Manual d’ús | e-LLICÈNCIA CLUBS

  • Anar-se’n a la secció de pàgines
  • Crear una pàgina i modificar la plantilla que apareix
  • Encapçalament 1 és el títol de dalt, els altres encapçalaments són títols de secció i “Normal” són els paràgrafs per posar text
  • Un cop creada la pàgina, anar-se’n a la llista de federats/grups/cistella i seleccionar les persones a qui es vol enviar la notificació
    • Als Grups i a la Cistella, si no se selecciona ningú, s’envia a tots els que hi hagi
  • Clicar “Notifica”
  • Escriure un títol i un missatge curts
  • Triar la pàgina que s’ha creat i un temps de vigència
  • Clicar el botó blau per fer l’enviament

ellicencia clubs web

Share