Notícies

Llei de Regulació de l'exercici professional a l'esport a Catalunya

Recordem als tècnics i tècniques catalans l’existència de la LLEI DE REGULACIÓ  DE L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT, (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5123 – del 2 de maig de 2008.)

Aquesta llei entre d’altres qüestions reconeix les professions de l’esport:
‐ Professor d’educació física
‐ Animador o monitor esportiu professional
‐ Entrenador professional
‐ Director tècnic esportiu
Determina les Titulacions i certificacions necessàries per exercir‐les:
–  Llicenciatura en ciències de l’activitat física
‐ Mestre/a especialista en educació física
‐ Tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives
‐ Tècnic/a en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural
‐ Tècnic/a superior de l’esport què es tracti
‐ Tècnic/a esportiu de grau mitjà de l’esport què és tracti
‐ Certificat de primer nivell de grau mitjà de l’esport què es tracti,
I estableix l’obligació d’inscriure’s en el Registre Oficial de professionals de l’esport a Catalunya.
Es contemplen tres processos per a aquells casos de tècnics que no tenen titulació oficial reconeguda per la Federació i/o l’Escola Catalana de l’Esport, o que poden acreditar competències professionals en l’ensenyament, entrenament i/o gestió de l’esport del tennis. Aquest tres processos són:
ACREDITACIÓ: reconeixement de competències professionals a una persona i equiparar‐les amb la titulació de Tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives. Es realitza mitjançant de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.
VALIDACIÓ:  reconeixement dels aprenentatges adquirits i equiparar-los amb el certificat de Nivell 1 dels tècnics i tècniques d’esport. Es realitza mitjançant l’Escola Catalana de l’Esport.
HABILITACIÓ : reconeixement de la tasca professional que es duia a terme fins el moment de l’aprovació de la llei (abril de 2008)  per poder continuar exercint‐la. Es realitza mitjançant l’Escola Catalana de l’Esport.
Share