Notícies

L'Assemblea de Clubs aprova la gestió de la Junta Directiva amb un ampli suport

El passat dimarts 25 de juny va tenir lloc a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Tennis amb l’assitència de 70 Clubs.

Cal destacar que l’Assemblea va aprovar tots i cadascun dels punts de l’ordre del dia que es van sotmetre a debat i votació destacant, per sobre de tot, la liquidació de l’exercici 2012 i el pressupost del 2013.

La liquidació de l’exercici corresponent a l’any 2012 va ser aprovada per unanimitat dels membres de l’Assemblea mostrant d’aquesta manera el suport a la gestió de la Junta Directiva encapçalada pel President, Joan Navarro.

Per altra banda, i després d’un enriquidor debat, també es va aprovar amb ampli suport el pressupost corresponent a l’exercici 2013. El pressupost va ser aprovat amb un sol vot en contra i 35 abstencions del total de 139 vots presents a l’Assemblea.

En el decurs de l’Assemblea el President va encoratjar als presents a treballar tots junts per la pròpia unitat del tennis català.

Share