Notícies

La FCT posa en marxa el Servei de Suport en Competicions

Què és el Servei de Suport en Competicions FCT?

El Suport en competicions és un servei que la FCT posa a disposició dels clubs, escoles i acadèmies de tennis per potenciar la participació de jugadors catalans en competicions nacionals i internacionals. La FCT ofereix la seva estructura tècnica i logística a diferents competicions seleccionades segons criteri de l’àrea tècnica, fet que permet reduir les despeses econòmiques vinculades a la competició a tots aquells que vulguin participar-hi.

 Quins són els objectius principals del Suport en Competicions?

– Promocionar la participació de jugadors/res catalans en competicions rellevants en edats juvenils.

– Recolzar als clubs i escoles de tennis que tenen jugadors que competeixen a cert nivell.

– Fomentar el treball en equip entre la FCT, clubs i escoles de tennis en la vessant de competició.

– Facilitar l’accés a la competició al màxim nombre de jugadors/es catalans/nes.

– Reduir les despeses que es generen de la participació en diferents competicions

 A quins tornejos puc sol·licitar el Suport en competicions?

L’ Àrea Tècnica de la FCT és l’encarregada de seleccionar les competicions i elaborar el calendari de tornejos. Els tècnics dels clubs poden sol·licitar que els seus jugadors vagin amb l’expedició de la FCT en els tornejos establerts omplint el formulari creat específicament. És important conèixer que el suport en competicions s’ofereix a la fase final dels campionats, no a la fase prèvia.

 Quin procediment he de seguir en cas d’interessar-me el servei?

En primer lloc s’ha d’emplenar el Full de Sol·licitud del Servei amb totes les dades que es demanen, i enviar-ho a la Maribel De Santiago, persona que s’encarrega de gestionar la tramitació del servei. maribel.desantiago@fctennis.cat. Aquest enviament s’ha d’haver enviat 10 dies abans de la competició. Posteriorment l’àrea tècnica farà la selecció dels escollits i es publicarà al web de la FCT.

 Com es reparteixen les despeses del Viatge?

La FCT per tal d’organitzar l’expedició s’encarrega d’aportar un nombre determinat de tècnics, així com el transport en cas que sigui amb els vehicles propis de la Federació. D’altra banda, els jugadors assumeixen les seves pròpies despeses del viatge, així com les despeses originades dels tècnics FCT, que en aquest cas es reparteixen entre els jugadors.

 Quines funcions realitzen els tècnics de la FCT?

Els tècnics de la FCT s’encarreguen de la reserva de l’allotjament, la gestió del transport, manutenció, del seguiment dels jugadors durant la competició, dels entrenaments, de la tutorització durant el viatge, i d’altres aspectes relacionats amb la competició com l’atenció als pares dels jugadors, etc.

 Com es gestionen les despeses dels jugadors?

Els tècnics de la FCT són els encarregats de gestionar les despeses dels jugadors i dels tècnics. Els jugadors seleccionats han de fer un ingrés previ al viatge, on la quantitat variarà segons el torneig, ciutat o país. Un cop ja s’ha realitzat l’expedició es fa el recompte individualitzat de les despeses dels jugadors i es determinarà l’import a retornar, o pel contrari a abonar.

Fitxa del Servei Suport en competicions

Autorització viatges i ús d’Imatges

Sol·licitud Servei Suport en Competicions

 

Servei de Suport en Competicions

Share